Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami: Vývoj, současný stav a priority územní ochrany

Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami: Vývoj, současný stav a priority územní ochrany - Vladimír Zýka | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Vladimír Zýka
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami: Vývoj, současný stav a priority územní ochrany.pdf


Chcete si knihu přečíst?Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami: Vývoj, současný stav a priority územní ochrany ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vladimír Zýka. Číst Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami: Vývoj, současný stav a priority územní ochrany Online je nyní tak snadné!

POPIS


Práce se zabývá problematikou fragmentace krajiny liniovými stavbami a plošnými změnami krajinného pokryvu v Evropě a v České republice. Vývoj tzv. fragmentační geometrie, kterou tvoří dopravní infrastruktura a urbánní plochy, je podrobně popsán v letech 1920–2020. Na základě dat o silniční síti a zástavbě se v tomto časovém rozmezí hodnotí vývoj míry fragmentace krajiny v ČR. V práci je také zkoumána kvalita současné nefragmentované krajiny, a to doplněním míry fragmentace o hodnotu ekologické integrity. Výsledky analýzy mezer vymezují nejcennější oblasti české krajiny, které nejsou pokryty stávajícími zvláště chráněnými územími (NP, CHKO, Natura 2000). Výsledné oblasti jsou navíc porovnány s územním systémem ekologické stability a migračně významným územím pro velké savce.


...ace krajiny ČR dopravními stavbami - vývoj, současný stav a priority územní ochrany Landscape fragmentation by line barriers in the Czech Republic - development, state of the art and priorities of territorial protection Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: RNDr ... DOC METODICKÉ DOPORUČENÍ - Arnika ... . Dušan Romportl, Ph.D. Praha, 2014 Práce se zabývá problematikou fragmentace krajiny liniovými stavbami a plošnými změnami krajinného pokryvu v Evropě a v České republice. Vývoj tzv. fragmentační geometrie, kterou tvoří dopravní infrastruktura a urbánní plochy, je podrobně popsán v letech 1920-2020. A, Fragmentace krajiny / Hlavní autor: Dostál, Ivo, 1947- Vydáno: (2015) Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami : vývoj, souč ... Výstupy z projektů - SPECLab ... . Vývoj tzv. fragmentační geometrie, kterou tvoří dopravní infrastruktura a urbánní plochy, je podrobně popsán v letech 1920-2020. A, Fragmentace krajiny / Hlavní autor: Dostál, Ivo, 1947- Vydáno: (2015) Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami : vývoj, současný stav a priority územní ochrany / Hlavní autor: Zýka, Vladimír, 1990- Vydáno: (2016) Zýka, V. 2016: Fragmentace kraj...SOUVISEJÍCÍ KNIHY