Strážce historické paměti: Proměny vnímání Karlštejna v 19. a na počátku 20. století

Strážce historické paměti: Proměny vnímání Karlštejna v 19. a na počátku 20. století - David Venclík | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
David Venclík
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Strážce historické paměti: Proměny vnímání Karlštejna v 19. a na počátku 20. století.pdf


Chcete si knihu přečíst?Strážce historické paměti: Proměny vnímání Karlštejna v 19. a na počátku 20. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor David Venclík. Číst Strážce historické paměti: Proměny vnímání Karlštejna v 19. a na počátku 20. století Online je nyní tak snadné!

POPIS


Proč byl Karlštejn v představách německých učenců spojován s legendami o svatém grálu? Z jakého důvodu nelze puristickou rekonstrukci středověké památky připisovat jen Josefu Mockerovi? Proč byla nutnost její opravy na Českém zemském sněmu odůvodňována pomocí státoprávních argumentů? Předložená kniha zachycuje proměny obrazu Karlštejna ve víru národní emancipace dlouhého 19. století. Zatímco v historickém vědomí německé společnosti hrad zůstal památkou slávy Svaté říše římské a důkazem umu německých středověkých stavitelů a malířů, česká společnost ho vnímala jako kamenného strážce Svatováclavské koruny. Karlštejnský symbol se pro ně stal pulzujícím místem paměti, k jehož oživování přispěla nejen podpora rekonstrukce středověké stavby, ale také organizace vlasteneckých shromáždění, skupinových i individuálních výletů a vybudování nové expozice přibližující nejslavnější epochu národních dějin.


...e historické paměti: Proměny vnímání Karlštejna v 19 ... PDF Ústí Jizera Kłodzko (Kladsko) HISTORIOGRAFICKÉ A ... ... . a na počátku 20. století David Venclík Nakladatel: NLN - Nakladatelství Lidové noviny „Kamenný strážce slavné minulosti" Proměny vnímání hradu Karlštejna Čechy a Němci v Čechách v 19. a na počátku 20. století Název v angličtině: „The stone guardian of a glorious past" The changes in the perception of the Karlštejn Castle by the Czechs and the Germans in Bohemia during the 19th and the beginning of the ... Prohlašuji, že jsem disertaþní práci na téma „K ... „Kamenný strážce slavné minulosti" Proměny vnímání hradu ... ... ... Prohlašuji, že jsem disertaþní práci na téma „Kamenný strážce slavné minulosti" Proměny vnímání hradu Karlštejna ýechy a Němci v ýechách v 19. a na poþátku 20. století vypracoval pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v pr...SOUVISEJÍCÍ KNIHY