Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka textů

Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka textů - Miroslav Hroch | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Miroslav Hroch
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka textů.pdf


Chcete si knihu přečíst?Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka textů ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Miroslav Hroch. Číst Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka textů Online je nyní tak snadné!

POPIS


Problém národa a nacionalismu, jemuž je věnována tato čítanka, zaměstnával celé generace historiků, sociologů, filozofů, politologů, etnologů, antropologů, literárních vědců i lingvistů od poloviny 19. století. Výběr autorů pro tuto čítanku kombinuje několik hledisek. V prvé řadě vychází z toho, že v každé době působilo několik autorů, jejichž práce se četly - či přesně řečeno, panoval konsensus o tom, že tyto práce by se číst měly. Dále bere výběr v úvahu skutečnost, že "paměť" badatelů byla obvykle velmi selektivní a reflektovala jen malou část toho, co dosud bylo k tématu napsáno. Jinak řečeno: zejména autoři, kteří neprošli přísnou historickou školou, která ukládá znalost předchozí literatury napsané k danému tématu, nepovažovali za nutné seznámit se soustavně s tím, co bylo v minulosti o národu a nacionalismu sepsáno, ale omezili se jen na několik autorů. Obvykle na ty, kteří jim byli blízcí, resp. naopak na ty, proti nimiž se jim dobře polemizovalo. V důsledku toho se kritérium významnosti pro starší práce zpřísňuje tím, že bychom vlastně měli brát v úvahu jen autory, kteří jsou dodnes čteni a citováni. Tuto okolnost je zajisté třeba respektovat: proto se do výběru "nevešla" bohatá meziválečná německá literatura, kterou neznají již ani sami současní němečtí autoři. Na druhé straně bylo nutno některé starší autory zařadit třeba již proto, aby byla demonstrována známá skutečnost, že to, co je publikováno později a tváří se moderně a originálně, nemusí zdaleka být tak originální. Současné bádání o národu a nacionalismu se vyznačuje silnou interdisciplinární podobou. V souboru najdeme zástupce základních vědních oborů, které se tematikou zabývají. Autoři zastoupení v čítance: Ernest Renan, Otto Bauer, Friedrich Meinecke, Karl W. Deutsch, Eugen Lemberg, Hans Kohn, Elie Kedourie, Eric Hobsbawm, Gale Stokes, Tom Nairn, Walker Connor, John A. Armstrong, Jozef Chlebowczyk, Raymond Grew, Etienne Balibar, Benedict Anderson, Anthony D. Smith, Hedva Ben-Israel, John Breuilly, Otto Dann, Shmuel Eisenstadt, Bernhard Giesen, Rogers Brubaker, Paul James, Ernest Gellner a Marek Waldenberg. Úvodní studii a medailony autorů napsal editor knihy Miroslav Hroch.


... Hroch (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus ... Nacionalismus a národ jako sociální konstrukt :: Klub ... ... . Čítanka textů Praha, Sociologické nakladatelství 2003, 451 s. Sborník sestavený českým historikem, který v badatelské oblasti, o níž publikace pojed-nává, dosáhl mezinárodního ohlasu, obsahu-je vedle redaktorova úvodu 25 do češtiny pře- Pohledy na národ a nacionalismus: Čítanka textů Miroslav Hroch Nakladatel: SLON 2004 Pohledy na národ a nacionalismus :čítanka textů.Edited by Miroslav Hroch. Vyd. 1. Praha: Socio ... PDF Miroslav Hroch (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus ... ... .Edited by Miroslav Hroch. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 451 s. ISBN 80-86429-20-2. Ernst Gellner: Národy a nacionalismus, Praha 1993. Ernst Gellner: Nacionalismus, Praha 2003. Miroslav Hroch (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus (čítanka textů), Praha 2003. José Ortega y Gasset: Evropa a idea Národa, Praha 1993. Národ (natio) je odlišný od národa-li...SOUVISEJÍCÍ KNIHY