Struktura a vlastnosti materiálů

Struktura a vlastnosti materiálů - Jaroslav Fiala, | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Jaroslav Fiala,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Struktura a vlastnosti materiálů.pdf


Chcete si knihu přečíst?Struktura a vlastnosti materiálů ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jaroslav Fiala,. Číst Struktura a vlastnosti materiálů Online je nyní tak snadné!

POPIS


Publikace pojednává o struktuře pevných látek a jejich vnitřní dynamice, o termodynamice, kinetice a fázových přeměnách, plastické deformaci a porušování. Podrobně se probírají mechanické vlastnosti kovů a polovodiče: jejich elektrické a optické vlastnosti, výroba a použití. Kniha je určena především vysokoškolským studentům technických a přírodovědných oborů, ale i dalším zájemcům o materiálové inženýrství a jeho aplikace ve strojírenství, metalurgii a elektronice.


...materiál mohl odolávat, musí mít určité vlastnosti, jako pevnost, tvrdost, pružnost, tvárnost aj ... Stavební materiál - Wikipedie ... . Na mechanické vlastnosti materiálů má značný vliv také teplota. Při určitých teplotách se mění krystalická struktura materiálů a tím se mění i jejich mechanické vlastnosti. Struktura a vlastnosti materiálů. FSI-3SV Ak. rok: 2019/2020. Fázové přeměny při tepelném zpracování kovů a slitin. Základní poznatky o konstrukčních materiálech (slitiny na bázi železa a neželezných kovů, ke ... Struktura a vlastnosti látek | Inkluzivní škola ... . Základní poznatky o konstrukčních materiálech (slitiny na bázi železa a neželezných kovů, keramika, polymery, kompozity) - vztah jejich chemického složení a technologického zpracování ke ... Struktura materiálů Vedle chemického složení právě struktura materiálů určuje výsledné vlastnosti. Úrovně struktury: 1. Elektronová struktura (umístění elektronů) 2. Molekulová (atomová) struktura (geometrie molekuly, atomu) 3. Krystalová struktura (krystalické, nebo nekrystalické uspořádání molekul) 4. Struktura a vlastnost...SOUVISEJÍCÍ KNIHY