Orthographia Bohemica

Orthographia Bohemica - Kateřina Voleková (ed.) | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Kateřina Voleková (ed.)
DIMENZE
8,9 MB
NÁZEV SOUBORU
Orthographia Bohemica.pdf


Chcete si knihu přečíst?Orthographia Bohemica ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Kateřina Voleková (ed.). Číst Orthographia Bohemica Online je nyní tak snadné!

POPIS


Tato kniha obsahuje edici latinského traktátu z 15. století, který se beze jména autora a bez nadpisu dochoval v jediném úplném, byť ne dokonalém opise a v jednom výtahu. Orthographia Bohemica, jak je tento text podle svého obsahu konvenčně označován od té doby, co byl v 19. století nalezen, je pozoruhodným projevem jazykové reflexe, doporučením, jak pomocí diakritiky adaptovat repertoár latinských liter pro efektivní zápis češtiny. I když byla a je část badatelů ochotna atribuovat text mistru Janu Husovi a i když jiní mají pochybnosti a opor pro atribuci je fakticky málo (medievistka Anežka Vidmanová považovala otázku autorství traktátu podle dosud dostupných dat za nerozhodnutelnou), chyběla desetiletí moderní edice celého textu. Jako by se zájem odborné i širší veřejnosti vyčerpal právě nad otázkou autorské atribuce a už méně energie zbylo na vnímání obsahu traktátu. Právě tuto mezeru zaplňuje edice latinského textu připravená Kateřinou Volekovou. Svazek nabízí několik prezentací textu. Obsahuje reprodukce rukopisu ze sborníku opisů kněze Kříže z Telče i stručného rukopisného výtahu, diplomatický přepis určený jako pomůcka pro čtení rukopisu, normalizovanou kritickou edici latinského textu (ed. Kateřina Voleková), překlad traktátu do češtiny (přel. Ondřej Koupil) a do angličtiny (přel. Marcela Koupilová a David Livingstone). Nechybí věcný komentář. Úvod k edici, který napsala Kateřina Voleková a Michal Dragoun, je publikován česky a anglicky. Kniha vznikla na půdě Ústavu pro jazyk český AV ČR jako výsledek projektu Grantové agentury České republiky č. 16-00598S Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice).. Navazuje na ediční řadu Grammatica Bohemica vydávanou v nakladatelství KLP – Koniasch Latin Press. Vychází souběžně s edicí první, tzv. náměšťské gramatiky B. Optáta, P. Gzela a V. Philomatha.


...phia bohemica was the first known document in which such spelling reforms were suggested for a Slavic language ... Kateřina Voleková (ed.): Orthographia Bohemica by Filip ... ... .It is not yet fully clear where Jan Hus drew inspiration for this work. Considered in the context of the contemporaneous study of letters of St. Jerome by Danish scholars of Hebrew working at the Sorbonne, there was a good knowledge of such orthographic practices at the time ... Orthographia Bohemica: Ortografie česk ... kdyż klade konci konec kteréž Latini Latiníci linguae litera medio místě naučení nébrž někteř ... [Orthographia Bohemica] ... ... kdyż klade konci konec kteréž Latini Latiníci linguae litera medio místě naučení nébrž někteří nemají nyní omnes vocales ORTHOGRAPHIA ortografie písm ... French: ·third-person singular past historic of orthographier··orthography Orthographia bohemica was the first known document in which such spelling reforms were suggested for a Slavic language.It is not yet fully clear where Jan Hus (if indeed he wa...SOUVISEJÍCÍ KNIHY