Časopis pro moderní filologii 2018/1

Časopis pro moderní filologii 2018/1 - - | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
1,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Časopis pro moderní filologii 2018/1.pdf


Chcete si knihu přečíst?Časopis pro moderní filologii 2018/1 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Časopis pro moderní filologii 2018/1 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Úvodem (Aleš Klégr), p. 5-6 Články O idiomatickém charakteru pojmenování v mutační kategorii On the Idiomatic Nature of Naming Units in the Mutational Category (Petr Kos), p. 9-23 Jak najít společnou řeč aneb Překryvy replik ve dvou televizních pořadech How to Find Common Ground, or Overlaps in Turn-Taking in Two TV Programs (Zuzana Komrsková — Petra Poukarová), p. 24-41 Neurčité dovětky v češtině General Extenders in Czech (Tomáš Novotný — Markéta Malá), p. 42-59 Diachronní korpusová lingvistika a španělština: současný stav a problémy Historical Corpus Linguistics and Spanish: The State of the Art and Current Problems (Zuzana Krinková), p. 60-79 Časopis pro moderní filologii jako zrcadlo dějin české moderní filologie The Journal for Modern Philology as a Mirror to the History of Czech Modern Philology (Petr Čermák), p. 80-91 Rozhledy Cesta brazílskej portugalčiny od jazyka kolonizátorov až po jazyk nezávislého národa The Journey of Brazilian Portuguese from the Language of Colonizers to the Language of an Independent Nation (Jana Fabová), p. 95-105 Jak přepisovat do češtiny německé „ostré s“ (ß)? Nový grafém v němčině How to Transcribe the German “Sharp S” (ß) into Czech. A New German Grapheme (Marie Vachková), p. 106-110 K jedné kapitole z dějin jazykovědy. Příspěvek k 150. výročí úmrtí srovnávacího jazykovědce Augusta Schleichera One Chapter in the History of Linguistics. A Note on the 150th Anniversary of the Death of Comparative Linguist August Schleicher (Lenka Vodrážková), p. 111-119 Recenze Milada Hirschová: Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou (Martin Janečka), p. 123-127 Mucumi Imaiová: Jazyk a myšlení (Lucie Saicová Římalová), p. 128-130 František Čermák: Korpus a korpusová lingvistika (Aleš Klégr), p. 131-133 Zprávy K teorii a praxi interdisciplinárního přístupu k výzkumu diskursu. Zpráva o mezinárodní konferenci ve Warwicku, Velká Británie (Renáta Tomášková), p. 137-138 Kronika Životní jubileum doc. PhDr. Zdeňky Hladké, Dr. (Klára Osolsobě), p. 141-142


...ASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII Journal for Modern Philology ... CEEOL - Journal Detail ... . Aktuální i starší čísla naleznete v našem e-shopu Vstoupit do eshopu. Aktuální číslo. Zakoupit v e-shopu. 2019 (101) 2 ISSN: 2336-6591 128 stran. ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII Journal for Modern Philology. See current and past issues in our e-shop Enter e-shop. Current issue. Buy in e-shop. 2019 (101) 2 ISSN: 2336-6591 128 pages. Časopis pro moderní filologii 2018/1 : 135 Kč . Časop ... Časopis pro moderní filologii 2018/2 | KOSMAS.cz - vaše ... ... . Časopis pro moderní filologii 2018/1 : 135 Kč . Časopis pro moderní filologii 2018/2 : 135 Kč . Časopis pro moderní filologii 2019/1 : 135 Kč . Časopis pro moderní filologii 2019/2 : 135 Kč . 1 - 14 z 14 . Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Adresa: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Tel.: +420 221 619 111, Fax: +420 221 619 310 Časopis pro moderní filologii jako zrcadlo dějin české moderní filologie The Jour...SOUVISEJÍCÍ KNIHY