Duely

Duely - Antonín Bajaja | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Antonín Bajaja
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Duely.pdf


Chcete si knihu přečíst?Duely ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Antonín Bajaja. Číst Duely Online je nyní tak snadné!

POPIS


Rozsáhlá románová freska z valašského prostředí Duely vypráví osudy několika generací kopaničářů, jejichž paměť vlastně vytváří zázemí současnosti. Postižení návazností i proměny v myšlení dědů, otců a synů směřuje k hlavní myšlence díla, jíž je kategorický zákon lidskosti a mravnosti, individuální a společenské odpovědnosti.Reálný současný i historický děj se nezřídka prolíná s mytickou folklórní obrazotvorností a s kresbou jedinečné horské přírody moravsko-slovenského pomezí. Vše ve formě krátkých, mnohdy kontrastně přerývaných střihů, jejichž motivy se někdy prolínají, jindy vracejí či zas ironicky vyvracejí, aby nakonec vytvořily harmonickou skladbu, stylově i kompozičně promyšlenou a ucelenou.První duel a Druhý duel jsou však nejen osobitou výpovědí – předkládají vnímavému čtenáři hned celou řadu vtíravých otázek týkajících se vnitřního citového bohatství člověka i stanovení žebříčku hodnoty toho, co je v životě skutečně důležité.


...e is a spellcheck for word duely.All Which is Correct spellings and definitions, including "Duely or duly" are based on official English dictionaries, which means you can browse our website with confidence!Common searches that lead to this page: how to spell duely, correct spelling of duely, how is duely spelled, spell check duely, how do you spell duely ... Duly | Definition of Duly by Lexico ... . Duly definition is - in a due manner or time : properly. How to use duly in a sentence. Duly definition, in a due manner; properly; fittingly. See more. du·ly (do͞o′lē, dyo͞o′-) adv. 1. In a proper manner: a duly appointed official. 2. At the expected time. [Middle English duely, from due, due; see due.] duly (ˈdjuːlɪ) adv 1. in a proper o ... What does Duely mean? - definitions ... . How to use duly in a sentence. Duly definition, in a due manner; properly; fittingly. See more. du·ly (do͞o′lē, dyo͞o′-) adv. 1. In a proper manner: a duly appointed official. 2. At the expected time. [Middle English duely, from due, due; see due.] duly (ˈdjuːlɪ) adv 1. in a proper o...SOUVISEJÍCÍ KNIHY