České děti a mládež jako čtenáři 2017

České děti a mládež jako čtenáři 2017 - Hana Friedlanderová, | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Hana Friedlanderová,
DIMENZE
7,9 MB
NÁZEV SOUBORU
České děti a mládež jako čtenáři 2017.pdf


Chcete si knihu přečíst?České děti a mládež jako čtenáři 2017 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Hana Friedlanderová,. Číst České děti a mládež jako čtenáři 2017 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Jaký vztah mají dnešní děti a mládež ke knihám a čtení? Co dělají děti ve svém volném čase? Jak často využívají internet a nová média? Došlo v posledních pěti letech v Česku k nějakým podstatným změnám? Kniha přináší výsledky opakovaného reprezentativního výzkumu čtenářství u dětí ve věku od šesti do čtrnácti let a mládeže ve věku mezi patnácti až devatenácti lety, který realizoval Knihovnický institut Národní knihovny České republiky, a uvádí ho do souvislosti s výzkumem, který proběhl v letech 2013 a 2014. Průzkum byl zaměřen nejen na vztah dětí k četbě, ale i na to, jaký mají názor na knihy děti, které se teprve učí číst, a jejich rodiče. Nově získaná data umožnila prokázat vazbu mezi úrovní čtenářství a školním prospěchem. Pozornost byla také věnována doporučené či povinné školní četbě a jejímu vlivu na dětské čtenářství. Nově byla do výzkumu zařazena věková kategorie patnáct až devatenáct let. Kniha se také podrobně věnuje tomu, jaký mají děti a jejich rodiče vztah ke školním a veřejným knihovnám a jak jsou spokojeni se službami těchto institucí.


... děti a mládež jako čtenáři 2017. Hana Friedlaenderová, Irena Prázová, Hana Landová, Vít Richter ... České děti a mládež jako čtenáři 2017 - Irena Prázová ... ... . Friedlanderová, Hana, Friedlanderová, Hana, Document has not been rated yet ... 18 Děti, mládež a média.....20 Děti ve věku 6-8 let a jejich volný čas.....22 Čtení knih v kontextu ostatních volnočasových aktivit ... České děti a mládež jako čtenáři v roce 2017 (základní údaje o průzkumu) ... V roce 2017 iniciovala Národní knihovna ČR opakování celostátního reprezentativního průzkumu d ... Kniha: České děti a mládež jako čtenáři 2017 | Knihy.ABZ.cz ... ... V roce 2017 iniciovala Národní knihovna ČR opakování celostátního reprezentativního průzkumu dětí se zaměřením na četbu knih, čtenářské chování, obvyklé způsoby trávení volného času, vlivy rodinného a školního prostředí na ... České děti a mládež jako čtenáři v roce 2017. ... V roce 2017 iniciovala Národní knihovna ČR opakování celostátního reprezentativního průzkumu dětí se zaměřením na četbu knih, ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY