Podvojné účetnictví 2019

Podvojné účetnictví 2019 - Jana Skálová | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Jana Skálová
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Podvojné účetnictví 2019.pdf


Chcete si knihu přečíst?Podvojné účetnictví 2019 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jana Skálová. Číst Podvojné účetnictví 2019 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky používaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů. Velkou pozornost věnujeme účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Důležitou kapitolou je i účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech.


...ctví lze definovat jako písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách ... Kurzy účetnictví, školení podvojné účetnictví | Edumenu.cz ... .Zájmem každého vlastníka firmy či investora je mít přehled o tom, zda vložený kapitál přináší odpovídající výnos a jaká je celková finanční situace podniku. POHODA je oblíbený ekonomický software na účetnictví pro malé, střední a větší firmy. Program je vhodný i pro účtující příspěvkové a nevýdělečné organizace. Paušální výdaje procentem z příjmů 2 ... Daňová poradna 1 - povinnost vedení účetnictví - Podnikatel.cz ... . Program je vhodný i pro účtující příspěvkové a nevýdělečné organizace. Paušální výdaje procentem z příjmů 2019, 2020 Výdaje "paušálem", tedy procentem z příjmů. Paušální výdaje procentem z příjmů jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak v daňovém přiznání uplatnit výdaje z podnikání nebo jiné samostatné činnosti, případně z pronájmu. Kč (a zároveň nesplňuje podmínky pro z...SOUVISEJÍCÍ KNIHY