Kálidása - Šest ročních dob & Oblak poslem lásky: Ritusanhára - Méghadúta

Kálidása - Šest ročních dob & Oblak poslem lásky: Ritusanhára - Méghadúta - Kálidása | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Kálidása
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Kálidása - Šest ročních dob & Oblak poslem lásky: Ritusanhára - Méghadúta.pdf


Chcete si knihu přečíst?Kálidása - Šest ročních dob & Oblak poslem lásky: Ritusanhára - Méghadúta ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Kálidása. Číst Kálidása - Šest ročních dob & Oblak poslem lásky: Ritusanhára - Méghadúta Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kdo a jaký vlastně byl jeden z největších indických básníků staré doby, který nesl jméno Kalidása ? Víme o něm málo. Ostatně většině Středoevropanů je vzdálená a cizí také Indie „nové doby“, tedy současná. O Kálidásovi se dochovalo množství bajek. Jedna z nich říká, že toto jméno, jež v doslovném překladu znamená „Otrok bohyně Káli“, nesl proto – dokonce se tak sám nazval – , že mu bohyně dala dar básnictví, moudrosti a učenosti.Milovníci básnictví, stejně jako učenosti, spjaté s poezií a výtvarným umění, prozatímnevymřeli ani u nás. Dokladem budiž třebaposlední vydání stěžejních děl básníka Kalidásy Šest ročních dob a Oblak poslem lásky, která ze sánskrtu přeložil indolog univ. prof. PhDr. Oldřich Friš (1903 Boskovice – 1955 Praha). Jde o bibliofilii v rozsahu necelých devadesáti stran, kterou sedmi barevnými suchými jehlami s leptem a mědirytinou doprovodil Jaroslav Šerých (1928 Havlíčkův Brod). To ovšem není všechno. Neboť autorem doslovu Profesor PhDr. Oldřich Friš je přední český odborník v oblasti starých indických jazyků a indologie vůbec Dušan Zbavitel, když předchozí stať O Kalidásovi napsal samotný rodák z Boskovic. Ten sice studoval filozofickou fakultu v Praze, jako středoškolský profesor působil hlavně na gymnáziích v Čechách, krátký čas však i ve slovenském Prešově – nejdéle ovšem, v období 1933 – 1945, kantoroval v Tišnově. Tedy ve stejném místě, v němž byl v 30. letech jedním z jeho kolegů tehdy známý brněnský básník, esejista, přítel pražského Václava Černého i brněnského kolegy muzikologa Vladimíra a Helferta a stejně jako Helfert za protinacistický odboj vězněný PhDr. Robert Konečný (1906 – 1981), v druhé polovině svého života významný psycholog.Uvádíme předchozí rovněž proto, že publikaci, o níž se zmiňujeme, vydalo Muzeum Boskovicka ve spolupráci s Asociací přátel muzea Boskovicka (PECTEN). Nikde se to sice v knize vtíravě nepřipomíná, ale je zřejmé, že svazek, který editoval František Janás, „péči o vydání“ měl Antonín Krejčířa jazykovým redaktorem byl Petr Vitámvás, vyšel s vročením 2005 k uctění jubilea půlstoletí od Frišovy smrti. Podstatnější je ovšem skutečnost, že Frišův překlads odstupem let od prvního uvedení v ničem neztratil svou živost a uměleckou i myšlenkovou hloubku. A že čtenář dostává do ruky skutečnou bibliofilii hodnou tohoto označení a nikoli jenom něco „krásné knize“ podobného. Dále aspoň poznamenáváme, že O. Friš se v oblasti indologie představil množstvím časopisecky i knižně publikovaných studií. V publikaci je prezentována bibliografie Frišových překladů z indických jazyků z let 1938 – 1957, ale též aspoň bilanční přehled o významném výtvarném díle J. Šerých.


...sa (dévanágarí: कालिदास; „služebník Kálí") (asi 4 ... EOF ... .-5. století) byl indický básník a dramatik.Mezi jeho nejznámější díla patří lyrická poema Méghadúta (Oblak poslem lásky), divadelní hra Abhidžňánašákuntala (Poznávací znamení Šakuntalino) či epos Kumárasambhava (Zrození boha války). Není známa doba, kdy Kálidása žil, mnoho ... Kálidása: Šest ročních dob & Oblak poslem lásky, přel.Oldřich Friš, ilustr.Jaroslav Šerých ... AAA antik aukce starožitnosti obrazy šperky kuriozity BRNO ... .Oldřich Friš, ilustr.Jaroslav Šerých...SOUVISEJÍCÍ KNIHY