Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích

Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích - Lukáš Fasora, | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Lukáš Fasora,
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích.pdf


Chcete si knihu přečíst?Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lukáš Fasora,. Číst Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha - stejně jako ilustrace na její obálce - ukazuje, že věkovitá instituce papežství byla i v nedávné minulosti pro jedny ochranou a útočištěm před bouřemi moderního světa, pro druhé pak výrazem zastaralé instituce bránící pokroku. Toto napětí vyjadřuje ve svérázné umělecké zkratce i reprodukovaná iluminace pražských benediktinek ke svátku sv. Petra a Pavla z r. 1904: „koráb církve“ řídí Petrův nástupce Pius X., který je však atakován symbolickou flotilou nepřátelských člunů: pyšným racionalismem, francouzskou revolucí, tehdejší světskou mocí, Martinem Lutherem, svobodnými zednáři a dokonce i čertíkem začteným do liberálního vídeňského deníku Neue Freie Presse… Obě krajní pozice se však v 19. a první polovině 20. století značně vyvíjely, vzájemně ovlivňovaly, a i v českých zemích plnily funkci specifických kulturních kódů, do značné míry působících i v dnešní době. Tzv. ultramontanismus byl totiž důležitým fenoménem v procesu vytváření moderních evropských společností. Byl projevem nezanedbatelného vlivu římského papeže i „za horami“ (ultra montes, tedy za Alpami). Kniha soustavně analyzuje obraz papeže ve zdejším českém i německém jazykovém prostředí, a to jak v katolické církvi, tak v nekatolickém a občanském prostředí vůbec. Nezapomíná ani na související náboženské, kulturní a politické transfery se sousedy ve střední Evropě.


... Lukáš, Miroslav KUNŠTÁT a Tomáš W ... Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích ... ... . PAVLÍČEK. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích. Praha: Academia, 2018. České moderní dějiny. ISBN 978-80-200-2969-. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích. ... Kniha - stejně jako ilustrace na její obálce - ukazuje, že věkovitá instituce papežství byla i v nedávné minulosti pro jedny ochranou a útočištěm před bouřemi moderního světa, pro druhé pak výrazem zastaralé instituce bránící pokroku. ... SLOVO ÚVODEM (Miroslav Kunštát) ... Ultramontanismus v českém jazykovém prostředí ... . ... SLOVO ÚVODEM (Miroslav Kunštát) — 11 1. POHLED Z ŘÍMA 1.1 Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820-1918 (Jitka Jonová) — 35 1.2 Papežství ve vztahu ? českým zemím - vztah státu a církve 19181938/39 (Jaroslav Šebek) — 64 2. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích Autor: Fasora, Lukáš, Kunštát, Miroslav, Pavl...SOUVISEJÍCÍ KNIHY