V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790

V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790 - - | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790.pdf


Chcete si knihu přečíst?V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Pro expozici bylo vybráno 150 exponátů z mnoha státních a církevních institucí (muzeí, galerií, zámků, archivů, kláštěrů a kostelů...) na Moravě, ve Slezsku i v Čechách. Ve dvou hlavních chronologických oddílech nazvaných Čas slavností a zázraků (1670 - 1750) a Čas zdání a osvícenství (1750 - 1790) jsou vystavována reprezentativní malířská a sochařská díla, kresba, grafika a užité umění. Tyto oddíly jsou dále členěny do tematických kapitol: první oddíl obsahuje kapitoly "Země, objednavatelé a témata" a "Umělecké druhy a městská ohniska", oddíl druhý se dále člení na "Styly, mody, tóniny pozdního baroku" a "Soumrak barokní civilizace na Moravě". První část výstavy nazvaná Čas slavností a zázraků se dotýká období obnovy po třicetileté válce (představuje světské i církevní emblémy Moravy, obrazy vzdělání - tzv. univerzitní teze, odráží vytváření sítě svatých hor, memoriálních a poutních staveb), ale především pojednává o období vrcholného baroka - představuje práce jednotlivých umělekých dílen a dvě hlavní socio-kulturní centra: Brno (malíři D. Gran, J. J. Etgens, J. Stern, F. V. Korompay) a Olomouc (malíři J. Wickart, J. K. Handke a sochaři O. Zahner, J. A. Richter). Prostřednictvím grafických listů je tu zmíněna i neoddělitelná součást vrcholného baroka, totiž velké církevní slavnosti (korunovační slavnost na Sv. Kopečku a u brněnských augustiniánů) a tzv. efemérní architektura. Část druhá s názvem Čas zdání a osvícenství, která se časově rovná epoše tereziánské a josefínské, pojednává o období na Moravě zjevně umělecky nejplodnějším. Speciální pozornost je věnována dvěma virtuózním osobnostem pozdního baroku: rakouskému malíři Franzi Antonu Maulbertschovi (a jeho okruhu) a brněnskému sochaři Ondřeji Schweiglovi. Druhá část výstavy představuje též umělecké řemeslo, speciální oddíl je věnován problematice barokního portrétu. Výstavou barokního umění chce Moravská galerie v Brně navázat na velkou výstavu o pozdní gotice s názvem Od gotiky k renesanci 1400 - 1550, která se uskutečnila v Brně, Olomouci a Opavě a jejíž část byla reprízována v Římě. Menší výstavy barokního umění na Moravě se uskutečnily v roce 1968 (Malířství 18. století na Moravě ze sbírek MG), v roce 1986 (Barok na Moravě - malířské a sochařské návrhy) a v roce 1988 ve Vídni (Barock in Mähren). Výstava v Rennes je první velkou výstavou baroka na Moravě a Slezsku.


...e stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790 Nakladatel: Moravská galerie v Brně Somogy éditions d´art Musée des Beaux-Arts EAN: ISBN: 80-7027-121-3 Popis: 1× kniha, brožovaná, 384 stran, česky Rozměry: 25 × 28 cm Rok vydání: 2003 (1 ... prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. - Životopis ... ... . vydání) Hledáte V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790 od ? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR V zrcadle stínů : Morava v době baroka, 1670-1790.Edited by Jiří Kroupa. 1. vyd. Brno: Moravská galerie, 2002. 382 s. ISBN 8070271213. Další formáty: BibTeX ... V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790 ; Pro expozici bylo vybráno 150 exponátů z mnoha státních a církevní ... V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790 | KOSMAS ... ... .Edited by Jiří Kroupa. 1. vyd. Brno: Moravská galerie, 2002. 382 s. ISBN 8070271213. Další formáty: BibTeX ... V zrcadle stínů: Morava v době Baroka 1670 - 1790 ; Pro expozici bylo vybráno 150 exponátů z mnoha státních a církevních institucí (muzeí, galerií, zámků, archivů, kláštěrů a kostelů...) na Moravě, ve Slezsku i v Čechách. Ve dvou ... Kniha V zrcadle stínů. Mor...SOUVISEJÍCÍ KNIHY