Nové stavební předpisy

Nové stavební předpisy - Petr Chládek | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Petr Chládek
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Nové stavební předpisy.pdf


Chcete si knihu přečíst?Nové stavební předpisy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Chládek. Číst Nové stavební předpisy Online je nyní tak snadné!

POPIS


Od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost nový zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který s sebou samozřejmě nese řadu změn týkajících se také stavebního povolení a ohlášení. Množstvím novinek a úprav vás provede tato publikace. Její autor vás svým nezaměnitelným literárním stylem seznámí s pozměněnými i zcela novými předpisy (prováděcí vyhlášky, správní řád, zákon o vyvlastnění a mnoho dalších), které nový zákon přináší. Najdete zde vše, co je třeba vědět například o stavebních úřadech, územním rozhodnutí, stavebním povolení či ohlášení stavby. Kniha klade důraz především na nejvýznamnější změny oproti dříve platné úpravě a snaží se přispět ke vzájemnému zjednodušení kontaktu mezi stavebníky a stavebními úřady. Kromě ryze odborných (technických) oblastí dané problematiky je proto okrajově věnována pozornost i některým psychologickým a etickým aspektům.


...ení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č ... Portál územního plánování Stavební zákon a prováděcí předpisy ... . 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) Pražské stavební předpisy / str. 1 NAŘÍZENÍ, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 15. července 2014 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/20 ... Nové Pražské stavební předpisy konečně v účinnosti — Česká ... ... . července 2014 vydat podle § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., Pražské stavební předpisy jsou provádějící předpis ke stavebnímu zákonu, stanovují pro hlavní město Prahu „obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby". Na celostátní úrovni je problematika upravena vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj. www.praha.eu Nové předpisy uvažují o budovách v kontextu ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY