Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi

Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi - Peter Burke | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Peter Burke
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi.pdf


Chcete si knihu přečíst?Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Peter Burke. Číst Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha renomovaného cambridgeského historika, předního představitele vlny "nové historie", se zabývá změnami statutu vědění a poznání v raně moderní době. Vychází nejen ze sociologických tendencí v americké historii vědy, ale především z přístupů ovlivněných podstatnými změnami v teorii a historii vědeckého poznání v průběhu 60. let 20. století (Claude Lévi-Strauss, Thomas Kuhn, Michel Foucault, Peter Berger a Thomas Luckmann) - objev "konkrétního myšlení", diskursivní a institucionální povaha vědění, struktura vědeckých "revolucí", realita jako "sociální konstrukt", dále ze sociální antropologie Émile Durkheima, ze sociologie Karla Mannheima. Navazuje též na novější teorie ("kulturní kapitál" aj. Pierra Bourdieua) nebo dějiny pravdy jako společenského konstruktu (Steven Shapin). Burke si všímá proměn tradičních kategorií vědění - "umění" (ars) a věda (scientia) - a ukazuje, že v moderní době nešlo jednoduše o kumulativní růst poznání a vědění, nýbrž o spojení pokroku a regresu v jednotlivých sférách vědění. Zabývá se vztahy alternativního a oficiálního vědění, zkoumá vztahy nového vědeckého poznání k démonologii, čarodějnictví a podobně. Všímá si také interakce mezi teoretickým poznáním učenců a praktickými znalostmi řemeslníků. Obraz "plurality vědění" v knize dotvářejí odkazy k ústně tradovaným vědomostem, teoreticky nezpracovaným oblastem vědění (vaření, lov atd.), muzejním sbírkám, encyklopedickým projektům atd. Jednotlivé kapitoly se soustřeďují na sociologii, geografii a antropologii vědění, dále na jeho politické a ekonomické aspekty, úlohu čtenáře a otázky důvěryhodnosti vědeckého poznání...


...nost a vědění II: od Encyklopedie k Wikipedii 2013; Italská renesance: kultura a společnost v Itálii 1996; Francouzská revoluce v dějepisectví: Škola Annales (1929-1989) 2004; Co je kulturní historie? 2011; Lidová kultura v raně novověké Evropě 2005; Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi 2007; všech 9 ... Peter Burke - Wikipedie ... ... při objednávce nad 599,- od nás máte dopravu ZDARMA a objednávky si můžete nově vyzvednout osobně na vybraných pobočkách. Objednávky vyřizujeme co nejrychleji to jde, ale vzhledem k obrovskému zájmu se mohou dodací lhůty o pár dní lišit.Děkujeme vám za vaši trpělivost a pochopení. Peter Burke: Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi, z anglického originálu Social history of knowlege přel.Martin Pokorný, doslov Miroslav P ... Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi - Peter ... ... . Objednávky vyřizujeme co nejrychleji to jde, ale vzhledem k obrovskému zájmu se mohou dodací lhůty o pár dní lišit.Děkujeme vám za vaši trpělivost a pochopení. Peter Burke: Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi, z anglického originálu Social history of knowlege přel.Martin Pokorný, doslov Miroslav Petříček, Praha: Karolinum, 2007, 304 stran. Po třech dosud česky vydanýc...SOUVISEJÍCÍ KNIHY