Objevování středověku

Objevování středověku - Pavla Machalíková | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Pavla Machalíková
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Objevování středověku.pdf


Chcete si knihu přečíst?Objevování středověku ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavla Machalíková. Číst Objevování středověku Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha uvádí do vzájemných souvislostí podněty, které určovaly vývoj romantické gotiky a gotického revivalu v Českých zemích, a sleduje důsledky a proměny, které setkání se starým uměním přineslo v dobové tvorbě i v pohledu na umění. První kapitola je věnována poznávání středověkého umění v Čechách a jeho zhodnocení z hlediska rodících se dějin umění. Druhá kapitola se zabývá otázkou recepce gotické architektury v architektonické tvorbě pozdního 18. až raného 19. století a vlivem konkrétních gotických památek. Třetí kapitola je zaměřena na recepci starého malířství v soudobé umělecké tvorbě, a to nejen z hlediska uplatnění obsahových historismů, ale především z hlediska historizujících inspirací v utváření stylu české malby raného 19. století a stylu tzv. české národní malířské školy. Kniha je disertací, která byla obhájena r. 2004 v Ústavu pro dějiny umění FF UK.


...na sklonku středověku začínají dálkovou mořeplavbu podporovat některé evropské země, zejména Portugalsko a Španělsko ... PDF 1. Renesance a humanismus ... .Obě země měly až do 13. století značné potíže s potlačováním maurské expanze, teprve po vítězné bitvě u Las Navas de Tolosa v roce 1212 došlo k významnému obratu v bojích ve prospěch křesťanstva a v obou zemích tak dochází k ... objevovÁnÍ stŘedovĚku tŘi kapitoly k recepci gotickÉho umĚnÍ v ČechÁch v pozdnÍm 18.a ranÉm 19.stoletÍ autorka: pavla machalÍkovÁ vydavatel:artefactum,Ústav dĚjin umĚnÍ av Čr,praha 2005 poČet stran celke ... Putování k Planetám Uran a Neptun - YouTube ... .a ranÉm 19.stoletÍ autorka: pavla machalÍkovÁ vydavatel:artefactum,Ústav dĚjin umĚnÍ av Čr,praha 2005 poČet stran celkem:232 mĚkkÁ vazba ČeskÉ vydÁnÍ isbn 80-86890-04-x stav knihy je vÝbornÝ jako novÝ a cena jen podle dohody., prodám, na prodej Objevování středověku Autor: Machalíková, Pavla Nakladatel: Ústav dějin umění Akademie věd...SOUVISEJÍCÍ KNIHY