Rusko plné křížů: Od vpádu do pádu bolševismu

Rusko plné křížů: Od vpádu do pádu bolševismu - Alexander Jakovlev | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Alexander Jakovlev
DIMENZE
8,9 MB
NÁZEV SOUBORU
Rusko plné křížů: Od vpádu do pádu bolševismu.pdf


Chcete si knihu přečíst?Rusko plné křížů: Od vpádu do pádu bolševismu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Alexander Jakovlev. Číst Rusko plné křížů: Od vpádu do pádu bolševismu Online je nyní tak snadné!

POPIS


Tato kniha by měla být zařazena do povinné četby na středních školách. Jsou zde podrobně popsány metody, jakým se bolševici dostali k moci, jakým způsobem ji udržovali a jak zacházeli s těmi, kdo měli byť jen nepatrně jiný názor, ale často i s jejich vlastními, kteří nebyli dostatečně nemilosrdní k druhým. O způsobu myšlení jednoho z jejich vůdců nejlépe vypovídají jeho vlastní slova: V.I.Lenin "Celkem vzato, jak jistě víte, k inteligenci valné sympatie nechovám, a naše heslo ´likvidovat negramotnost´ se nemůže vykládat jako snaha dát vzniknout nové inteligenci. ´Likvidovat negramotnost´ znamená pouze to, že každý dělník si bude moci sám, bez cizí pomoci číst naše dekrety, příkazy a výzvy. To je zcela praktický cíl. Toť vše." A další citace autora knihy je také velmi výstižná: "Vyhlazování lidí je nejstarší hříšné řemeslo. Dvacáté století stvořilo ´neokainismus´. Likvidaci lidí ve velkém. Ničení celých národů. Vytvořilo celé průmyslové odvětví - democidu (likvidace vlastních obyvatel v době míru) - nepřetržitou likvidaci lidí. V Osvětimi pro příslušnost k ´méněcenným rasám´, ve vězeních a táborech Gulagu ´pro méněcennost třídní´. Jsou to dvě strany téže mince neokainismu: účet zaplatily národy a třídy. Lenin, Stalin a Hitler je trojice, která neokainismus stvořila. Jsou to nejstrašnější zločinci století. Století Kainova... Toto století zahubilo Rus. Změnila svůj tisíciletý model rozvoje. Bývala křesťanská, a stala se ´lumpenproletářskou´. Byla pravoslavná a stala se ateistickou. Byla zaměřena vpřed, a couvá zpátky. Až do morku kostí ji prostoupil mrtvolný jed nicnedělání. Právem je přezírána normálními lidmi. Za co si jí vážit? Za lenost, pitky, za závist vůči blahobytně žijícímu sousedovi...´" Škoda, že si stále mnoho lidí myslí, že komunistům jde o sociální spravedlnost a o blahoho lidí... Největší chybou bylo, že hned po revoluci nedošlo k postavení komunistické strany mimo zákon, protože její principy jsou na stejné úrovni jako fašismus, který je podle zákona protiprávní. Knihu doporučuji především těm, kteří si myslí, že bolševismus "to myslí s lidmi upřímně". Ano, značná část společnosti se měla za minulého režimu i u nás možná lépe než dnes, ale bylo to na úkor utrpení těch, kteří prožívyli peklo. K těm třem výše jmenovaným "velikánům" bych ještě doplnil severokorejskou dinastii "Kimů". Začal jsem číst knihu "Útěk z tábora č. 14", a už z prvních stránek je patrné, že tento režim zapadá věrně mezi své předchůdce...


......SOUVISEJÍCÍ KNIHY