Melancholie moderny: Alegorie, Vypravěč, Smrt

Melancholie moderny: Alegorie, Vypravěč, Smrt - Petr Málek | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Petr Málek
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Melancholie moderny: Alegorie, Vypravěč, Smrt.pdf


Chcete si knihu přečíst?Melancholie moderny: Alegorie, Vypravěč, Smrt ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Málek. Číst Melancholie moderny: Alegorie, Vypravěč, Smrt Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha Melancholie moderny není souhrnnou monografií a nemá ambici představit estetickou/literární modernu v její komplexnosti. Tvoří ji soubor textů - dílčích sond, v nichž jde o průzkum umělecké imaginace literární moderny ve fázi melancholie, řečeno s W.Benjaminem. Teoretické dílo tohoto německého myslitele, literárního vědce a kritika je inspirativním metodologickým východiskem i fundamentem předkládané knihy. Vybrané aspekty a prvky Benjaminovy reflexe estetické moderny - vypravěč a smrt, alegorie a melancholie, móda a moderna, krize jazyka a mesianistický koncept jeho vykoupení - jsou nejen předmětem analýzy, ale především východiskem a jádrem zkoumání řeči a obraznosti moderny ve vybraných literárních textech první poloviny dvacátého století. Vedle autorů, jimž se věnoval již Benjamin (F. Kafka), je předmětem úvah v této knize především prozaické dílo R. Weinera. Z perspektivy těchto "Einzelgängerů", kteří si vůči jednotlivým směrům a proudům (programům a manifestům) literární moderny uchovávali jistou distanci, otevírá se specifický pohled na literaturu moderny, jenž může v jistém smyslu "korigovat" dodnes dominantní "avantgardní" perspektivu výkladuliterárněhistorického vývoje, spoluutvářet jakousi paralelní,melancholickou modernu.


...e vůbec hraje v Málkově perspektivě klíčovou úlohu, triáda alegorie - vypravěč - smrt tvoří hlavní osu knihy ... A2 17/2010 by A2 magazine - Issuu ... . Ačkoli Málkovo pojetí není komplexní, pečlivým preparováním komplementárních i paralelních témat nabízí působivý obraz melancholické tváře literární moderny - té tváře ukryté v dlaních, v ... Knihy s touto tématikou. Petr Málek, Melancholie moderny: alegorie, vypravěč, smrt, Dauphin, 2009 * antologie, Melancholie, Mladá fronta, 1998; Květoslav ... Knihy s touto tématikou. Petr Málek, Melancholie moderny: alegorie, vypravěč, smrt, Dauphin, 2009 Alegorie vůbec ... Alegorie moderny: Pasáže módy. K několika motivům ... ... ... Knihy s touto tématikou. Petr Málek, Melancholie moderny: alegorie, vypravěč, smrt, Dauphin, 2009 Alegorie vůbec hraje v Málkově perspektivě klíčovou úlohu, triáda alegorie - vypravěč - smrt tvoří hlavní osu knihy. Ačkoli Málkovo pojetí není komplexní, pe...SOUVISEJÍCÍ KNIHY