Ďáblovi doktoři

Ďáblovi doktoři - Vivien Spitzová | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Vivien Spitzová
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Ďáblovi doktoři.pdf


Chcete si knihu přečíst?Ďáblovi doktoři ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vivien Spitzová. Číst Ďáblovi doktoři Online je nyní tak snadné!

POPIS


Vivien Spitzová pracovala v letech 1946–1947 v Norimberku jako soudní zapisovatelka při prvním z procesů, které následovaly po slavném soudu s hlavními nacistickými zločinci. Své zkušenosti z procesu s nacistickými lékaři popisuje v knize Ďáblovi doktoři s velkou autentičností. Spitzová ve svém díle hojně používá archivní záznamy na jejichž pořizování se jako nejmladší z amerických zapisovatelek v Norimberku osobně podílela. V knize líčí nelidské experimenty na lidech uskutečňované nacistickými lékaři.„V rámci této navýsost osobní výpovědi o své práci během norimberských procesů s válečnými zločinci se Vivien Spitzová zasazuje za lidská práva.“ - prezident Jimmy CarterToto je příběh o lidské zkaženosti i nejvyšší spravedlnosti při němžběhá mráz po zádech, který vypráví očitá svědkyně – soudní zapisovatelka působící při procesu s válečnými zločinci – nacistickými lékaři. Je to příběh o mučení a vraždění prováděných během experimentů na lidech ve jménu vědeckého pokroku a patriotismu. Kniha Ďáblovi doktoři obsahuje zápisy soudních přelíčení, které nebyly dlouhé roky dostupné široké veřejnosti, stejně jako dosud nepublikované fotografie použité u soudu jako důkazní materiál obžaloby.Autorka popisuje své zážitky z vybombardovaného, nebezpečného, poválečného Norimberku, v němž pobývala osmnáct měsíců, zatímco pracovala u soudu. Vypráví i o tom, jak jednoho dne vhodil německý záškodník bombu do jídelny hotelu, kde byla ubytována, krátce předtím, než se přišla navečeřet. Uvádí nás do soudní síně, abychom si vyslechli dramatická svědectví a mimo jiné viděli, jak na ně reagovali obžalovaní. Oběti pokusů na lidech vypovídají o tom, jak byly zbavovány přístupu ke kyslíku a podchlazovány, jak jim byly vpichovány injekce se zárodky malárie, tyfu a žloutenky, jak jim byly amputovány zdravé údy, jak byly nuceny po dlouhé dny pít slanou vodu.Tento zásadní proces vedl k vytvoření Norimberského kodexu, který nastolil pravidla pro lékařské pokusy na lidských bytostech. Ďáblovi doktoři jsou významným přínosem k literatuře o druhé světové válce, holocaustu, lékařské etice, lidských právech a hlubinách barbarství, do nichž jsou lidé schopni zabřednout.


...áblovi doktoři obsahuje zápisy soudních přelíčení, které nebyly dlouhé roky dostupné široké veřejnosti, stejně jako dosud nepublikované fotografie použité u soudu jako důkazní materiál obžaloby ... Ďáblovi doktoři - Spitzová Vivien | Knihovnicka.NET ... . Autorka popisuje své zážitky z vybombardovaného, nebezpečného, poválečného Norimberku, v němž pobývala ... Kniha Ďáblovi doktoři obsahuje zápisy soudních přelíčení, které nebyly dlouhé roky dostupné široké veřejnosti, stejně jako dosud nepublikované fotografie použité u soudu jako ... Vivien Spitzová pracovala v letech 1946-1947 v Norimberku jako soudní zapisovatelka při prvním z procesů, které následovaly po slavném tribunálu s hlavními nacistickými zločinci. Své zkušenosti ze ... Ďáblovi doktoři - Vivien Spitz - Megaknihy.sk - Vivien ... ... ... Vivien Spitzová pracovala v letech 1946-1947 v Norimberku jako soudní zapisovatelka při prvním z procesů, které následovaly po slavném tribunálu s hlavními nacistickými zločinci. Své zkušenosti ze soudu s nacistickými lékaři popisuje v knize Ďáblovi dokto...SOUVISEJÍCÍ KNIHY