Aplikovaná analýza rizika: Ve finančním managementu a investičním rozhodování

Aplikovaná analýza rizika: Ve finančním managementu a investičním rozhodování - Jiří Fotr, | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Jiří Fotr,
DIMENZE
7,9 MB
NÁZEV SOUBORU
Aplikovaná analýza rizika: Ve finančním managementu a investičním rozhodování.pdf


Chcete si knihu přečíst?Aplikovaná analýza rizika: Ve finančním managementu a investičním rozhodování ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Fotr,. Číst Aplikovaná analýza rizika: Ve finančním managementu a investičním rozhodování Online je nyní tak snadné!

POPIS


Na trhu ojedinělá publikace představuje moderní nástroje, které lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování, a to s využitím praktických příkladů. V knize jsou popsány a vysvětleny základní fáze analýzy rizika zahrnující identifikaci rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizika, hodnocení rizika a výběr rizikových variant včetně významných nástrojů analýzy rizika (matice hodnocení rizik, analýza citlivosti a What-if analýza, analýza scénářů, simulační přístupy apod.). Značná pozornost je věnována zejména simulaci Monte Carlo, která se v současnosti řadí mezi nejúčinnější nástroje analýzy rizika. Dozvíte se, jak sestavit vhodný simulační model s využitím expertních názorů a statistické analýzy dat a jak správně interpretovat jeho výsledky. Publikace se také věnuje metodám a nástrojům optimalizace finančních a investičních rozhodnutí za rizika či problémům spojeným s praktickým využíváním analýzy rizika a možnostem jejich řešení. Součástí publikace bude na internetu zdarma ke stažení tříměsíční zkušební verze simulačního software Crystal Ball(c), v jehož prostředí je zpracována většina příkladů publikace. Autory knihy jsou uznávaní špičkoví odborníci doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., a prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Kniha je určena manažerům a specialistům firem a finančních institucí a studentům vysokých škol ekonomického zaměření.O autoroviDoc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Inženýrské a doktorské studium absolvoval na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2003 působí na katedře podnikové ekonomiky na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Jeho odborná orientace směřuje do oblastí podnikových financí, zejména analýzy rizika, finančního modelování a hodnocení ekonomické efektivnosti podniků v regulovaných odvětvích. Během doktorského studia a svého působení na katedře podnikové ekonomiky absolvoval řadu odborných stáží (2008: University of Denver, Spojené státy americké; 2008: Harvard Business School, Spojené státy americké; 2004: Technische Universität Dresden, Německo; 2002: University of Aarhus a Copenhagen Business School, Dánsko; 2001: Central European University, Maďarsko). V současné době působí jako zástupce vedoucí katedry podnikové ekonomiky a akademický ředitel magisterského programu International Management/CEMS. Je členem výkonné rady odborného časopisu Prague Economic Papers. Ve své výzkumné i pedagogické činnosti úzce spolupracuje s praxí.Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Od roku 1963 pracoval ve Výzkumném ústavu technicko-ekonomickém chemického průmyslu, kde se věnoval aplikaci metod operační analýzy. V roce 1969 získal hodnost kandidáta věd v oboru odvětvová a úseková ekonomika na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. V letech 1968 až 1991 působil v Institutu řízení v Praze, kde se věnoval problematice ekonomických her, manažerského rozhodování a tvorbě systémů na podporu rozhodování a expertních systémů. V roce 1991 se habilitoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a působí zde na Fakultě podnikohospodářské na katedře managementu. V roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor podnikové hospodářství. Je členem vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze a předsedou ediční rady časopisu Ekonomika a management. Specializuje se na problematiku manažerského a investičního rozhodování, managementu rizika a vede tým zabývající se tvorbou počítačových systémů na podporu strategického finančního plánování, investičního rozhodování a oceňování firem. Je autorem a spoluautorem více než 15 knižních publikací a učebních textů, autorem či spoluautorem více než 150 článků v odborných časopisech.


...aná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování Moderní nástroje, jež lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování s využitím praktických příkladů ... Metoda strategických scénářů - Wikipedie ... . Nové... Jiří Fotr, CSc. Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování 2., aktualizované a rozšířené vydání TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Kniha je monografie Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada ... Aplikovaná analýza rizika: ve finančním managementu a investičním rozhodování Jiří Hnilica, Jiří Fotr E-kniha: Aplikovaná analýza rizika -- v ... Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a ... ... .s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada ... Aplikovaná analýza rizika: ve finančním managementu a investičním rozhodování Jiří Hnilica, Jiří Fotr E-kniha: Aplikovaná analýza rizika -- ve finančním managementu a investi...SOUVISEJÍCÍ KNIHY