Podmaňování přírody

Podmaňování přírody - David Blackbourn | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
David Blackbourn
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Podmaňování přírody.pdf


Chcete si knihu přečíst?Podmaňování přírody ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor David Blackbourn. Číst Podmaňování přírody Online je nyní tak snadné!

POPIS


Autor zkoumá, jak se v Německu během minulých 250 let „podmaňoval“ jeden ze základních živlů, voda, tím, že se odvodňovaly močály – tyto pozůstatky doby ledové –, upravoval tok řek, stavěly velké přehrady, a ukazuje, že tato činnost nepochybně přinášela lidem velký prospěch, často však na úkor přírodního prostředí a ke škodě lidskému životu. Tak se přístup k podmanění přírody v průběhu let měnil: od radostného osvícenského optimismu 18. století přecházel k víře 19. století ve vědu a pokrok a potom k technokratickým „jistotám“, jimiž se tolik vyznačovalo století dvacáté. Nic z toho se ovšem neodehrávalo ve vakuu. Autor věnuje důslednou pozornost širokému rámci celého tohoto čtvrttisíciletého procesu, jeho ekonomickým a společenským souvislostem, jeho často problematickým cílům ve službách politiky, zejména zahraniční a vojenské. Podmaňování přírody charakterizuje řadu dramatických změn ve fyzickém (přírodním a životním) prostředí, ukazuje, jak korespondovaly s absolutismem éry Fridricha Velikého, s revolucí a nacionalismem, komunismem a demokracií i s válkou téměř v každém období. Všímá si přitom, jakou společenskou odezvu negativní stránky tohoto procesu vyvolávaly, jak tato odezva vyústila v hnutí ochránců přírody a jak se posléze jejich zásady staly součástí regulativní činnosti státu. Je to kniha o přetváření německé krajiny a zároveň o tom, jak se v jeho průběhu přetvářelo Německo samo.


...ování přírody charakterizuje řadu dramatických změn ve fyzickém (přírodním a životním) prostředí, ukazuje, jak korespondovaly s absolutismem éry Fridricha Velikého, s revolucí a nacionalismem, komunismem a demokracií i s válkou téměř v každém období ... Krajina (kraj) - Wikipédia ... . Všímá si přitom, jakou společenskou odezvu negativní ... Podmaňování přírody. Voda, krajina a vývoj moderního Německa V roce 2009 v překladu Jiřího Gojdy vydalo nakladatelství BB/art s.r.o.; prvně publikováno v roce 2006 ve Velké Británii David Blackbourn: Podmaňování přírody, překlad Jiří Gojda, BB Art 2009, 448 s.. Všemocní páni přírody Je obtížné pochopit sám rozsah nové půdy získané v letech 1740-1786, kdy byl Fridrich II. na t ... Landscape as a National Symbol. Říp Mountain, Blaník ... ... .r.o.; prvně publikováno v roce 2006 ve Velké Británii David Blackbourn: Podmaňování přírody, překlad Jiří Gojda, BB Art 2009, 448 s.. Všemocní páni přírody Je obtížné pochopit sám rozsah nové půdy získané v letech 1740-1786, kdy byl Fridrich II. na trůně...SOUVISEJÍCÍ KNIHY