DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby - 5. aktualizované vydání

DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby - 5. aktualizované vydání - Svatopluk Galočík, | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Svatopluk Galočík,
DIMENZE
8,3 MB
NÁZEV SOUBORU
DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby - 5. aktualizované vydání.pdf


Chcete si knihu přečíst?DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby - 5. aktualizované vydání ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Svatopluk Galočík,. Číst DPH a účtování: přeprava, dovoz, vývoz, služby - 5. aktualizované vydání Online je nyní tak snadné!

POPIS


V pátém, aktualizovaném vydání této ojedinělé publikace je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží tuzemskými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států Evropské unie a do zahraničí a opačně. Včetně služeb souvisejících s přepravou a služeb, které jsou přímo vázané na dovoz a vývoz. Zvláštní pozornost je věnována činnosti spedičních a logistických firem. Výklad a 260 praktických příkladů zahrnuje i služby, jejichž předmětem plnění jsou dopravní prostředky (např. opravy a pronájmy dopravních prostředků, podnikání autobazarů a práva a povinnosti dovozců a vývozců, kteří přepravu uskutečňují, nebo si ji obstarávají u jiných firem). Novela platná od 1. 4. 2011 přinesla změny v místě plnění u poskytovaných služeb, na které publikace reaguje nejen aktuálním výkladem, ale i doplněním množstvím nových příkladů.V komplexně pojaté publikaci je uplatňování DPH roz


...účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby ... DPH a účtování - Galočík Svatopluk | Knihy Grada ... . V § 73 odst. 1 písm. b) dochází ke změně při uplatnění nároku na odpočet . daně u přijatých zdanitelných plnění a plátce bude moci tento nárok uplat. nit i bez daňového dokladu, pokud je schopen doložit uskutečnění plnění. 9. Přeprava s třetími zeměmi - str. 77 9.1 Přeprava při vývozu - str. 78 9.2 Služby přímo vázané na vývoz - str. 82 9.3 Přeprava při dovozu - str. 84 9.4 Slu ... DPH a účtování -- přeprava, dovoz, vývoz, služby | Knihy ... ... . 82 9.3 Přeprava při dovozu - str. 84 9.4 Služby přímo vázané na dovoz - str. 87 10. Vývoz zboží - str. 91 11. Dovoz zboží - str. 105 11.1 Základ daně při dovozu zboží podle § 38 ZDPH - str. 120 František Louša DPH a účtování - přeprava, dovoz, vývoz, služby 6. aktualizované vydání TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 5 123. publikaci Realizace obálky Vojtěch Kočí Zlom Jan Šístek Odpovědná redaktorka Ing. 8 DPH a...SOUVISEJÍCÍ KNIHY