Česká literatura v intermediální perspektivě: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?)

Česká literatura v intermediální perspektivě: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?) - Stanislava Fedrová (ed.) | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Stanislava Fedrová (ed.)
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Česká literatura v intermediální perspektivě: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?).pdf


Chcete si knihu přečíst?Česká literatura v intermediální perspektivě: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?) ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Stanislava Fedrová (ed.). Číst Česká literatura v intermediální perspektivě: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?) Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kongres, pořádaný v pětiletých intervalech z iniciativy Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., byl tentokrát orientován spíše metodologicky - k zamýšlení se nad "jinakostí" v české literatuře přivedl do Prahy přes 150 badatelů z celého světa. Jednání bylo uspořádáno do čtyř tematických bloků, které reprezentuje i čtveřice sborníků: Česká literatura rozhraní a okraje, Česká literatura v perspektivách genderu, Česká literatura v intermediální perspektivě a s přihlédnutím k máchovskému výročí roku 2010 též Máchovské rezonance. Je intermedialita jen dalším módním neologismem, bez kterého se obejdeme? Anebo umožňuje popsat a interpretovat proměny vztahů mezi jednotlivými uměními, a představuje tak pro literární vědu skutečnou výzvu? Intenzivní bádání nejprve v německé a posléze i anglosaské jazykové oblasti stihlo v posledních zhruba dvaceti letech dospět od dílčích studií k syntézám a typologiím, zatímco v českém kontextu stojíme prakticky na začátku. Studie českých i zahraničních bohemistů a badatelů ze spřízněných oborů (dějin umění, estetiky, hudební vědy, filozofie) obsažené v tomto sborníku se věnují analýzám překračování mediálních hranic jak v rámci autorských poetik, tak uvnitř individuálních děl i mezi sémiotickými systémy: problematice filmové či rozhlasové adaptace literárních děl, komiksu, ekfrázi a dalším tematizacím výtvarného umění nebo hudebních motivů v literatuře, vztahu dramatu a divadelní realizace nebo reprezentaci skutečnosti či postupů jiných médií v literárních textech.


...Česká literatura v perspektivách genderu IV ... Literatura ceska | Sleviste.cz ... . kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?) Kongres, pořádaný v pětiletých intervalech z iniciativy Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., byl tentokrát orientován spíše metodologicky k zamýšlení se nad "jinakostí" v české ... Podtitul: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?) Kongres, pořádaný v pětiletých intervalech z iniciativy Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., byl tentokrát orientován spíše me ... Česká literatura v intermediální perspektivě : IV. kongres ... ... . v. i., byl tentokrát orientován spíše metodologicky - k zamýšlení se nad ... Stanislava Fedrová (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě.IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?) Kongres, pořádaný v pětiletých intervalech z iniciativy Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., byl tentokrát orientován spíše...SOUVISEJÍCÍ KNIHY