Úvod do teorie jazykové správnosti

Úvod do teorie jazykové správnosti - Martin Beneš | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Martin Beneš
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Úvod do teorie jazykové správnosti.pdf


Chcete si knihu přečíst?Úvod do teorie jazykové správnosti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Martin Beneš. Číst Úvod do teorie jazykové správnosti Online je nyní tak snadné!

POPIS


Monografie Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami – jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly nevnímatelnými entitami sociálními – inherentně normativními jazykovými pravidly, která distribuci těchto prostředků řídí.Úvodní část knihy tento přístup k vlastní předmětné oblasti vykládá a obhajuje, prostřední část se věnuje popisu a (jinde přehlíženým) vlastnostem takto nově nahlédnuté předmětné oblasti, závěrečná část pak – na tomto pozadí – rozebírá řadu problémů a otázek kolem klasické pojmové triády úzus – norma – kodifikace, se kterými se čeští lingvisté potýkali především v rámci „teorie jazykové kultury“ – zabývá se tu např. kritérii jazykové správnosti, vztahem kodifikace k reálnému užívání jazyka a jejími možnostmi ovlivnit jej, útvarovým členěním českého národního jazyka, jazykovými změnami (pronikáním nových prostředků do spisovného úzu) atp.


...kační práce. Procházet dle. Datum publikování Datum obhajoby Klíčová slova Autoři Vedoucí práce ... knizniklub.cz - internetové knihkupectví ... . Vyhledat v rámci fakulty: Hledat Poslední příspěvky. Úvod do teorie jazykové správnosti  Beneš, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017) Datum obhajoby: 23. 6. 2017 ... Monografie Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s čas ... Úvod do teorie jazykové správnosti - Martin Beneš | Knihy ... ... . Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami - jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly nevnímatelnými entitami sociálními - inherentně ... Kniha Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace, která počítá nejen s časoprostorovými entitami - j...SOUVISEJÍCÍ KNIHY