Fokalizace: Analýza naratologické kategorie

Fokalizace: Analýza naratologické kategorie - Jiří Hrabal | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Jiří Hrabal
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Fokalizace: Analýza naratologické kategorie.pdf


Chcete si knihu přečíst?Fokalizace: Analýza naratologické kategorie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Hrabal. Číst Fokalizace: Analýza naratologické kategorie Online je nyní tak snadné!

POPIS


Hrabal nepředkládá pouze v humanitní historiografii obvyklý výklad "již ten a ten... a onen naopak...". Z jednotlivých zmiňovaných či parafrázovaných pojetí fokalizace i z jejich vzájemné komparace vždy něco vyplývá. Studie je v tomto ohledu dostatečně analytická a pootevřená teoretizujícímu abstrahování, ale i domýšlení směrem k interpretační praxi. Nečteme výčet, ale příběh hledání jednoho políčka naratologické mozaiky. Tento rys činí ze čtení studie nikoli nudný, evidující výkon, ale kreativní a inspirativní pochod myšlenek a podnětů.Scelující výklad o vývoji prvních vymezování fokalizace přechází v analytickou analýzu komplexních pojetí (Genette, Balová ad.), aby nakonec směřoval k návrhům vlastního řešení. Hrabalem navrhovaný koncept fokalizace je domyšlen a formulován uvážlivě, střídmě a analyticky i pojmově přesně. Na celém návrhu je patrné, že autor má s texty vyprávění dlouholetou interpretační zkušenost, která jej vede k rozhodnutí vyvarovat se ambiciízních řešení, jež by zahrnovala co nejširší využitelnost pojmu fokalizace, ale která by byla samoúčelná z hlediska čtení a rozumění. Práce tedy hlavně v závěrečných pasážích přináší "objev", něco, co z promýšlení a psaní vyplývá a co tu z hlediska využitelnosti před jejím napsáním ještě nebylo.


...eno na fokalizaci Jiří Hrabal: Fokalizace ... Dauphin ... .Analýza naratologické kategorie.Dauphin, Praha, 2011, 221 s. Publikace Jiřího Hrabala Fokalizace. Analýza naratologické kategorie je vítaným dílem na poli české naratologie, která se ještě nemůže chlubit velkým množstvím originálních knižních studií. Ač vyšlo již několik publikací naratologického zaměření, šlo ... Fokalizace (Analýza naratologické kategorie) (e-kniha) Naratologická studie Jiřího Hrabala se zabývá kategorií fokalizace v rozsahu, s nímž o ní nebylo dosud nejen v českém kontextu takto souvisle pojednáno. Podtitul: Analýza naratologické kategor ... Fokalizace (Analýza naratologické kategorie) | eKnihy ... ... . Podtitul: Analýza naratologické kategorie Naratologická studie se zabývá kategorií fokalizace, přičemž navrhovaný koncept fokalizace je domyšlen a formulován uvážlivě, střídmě ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY