Farmakologie

Farmakologie - Jan Švihovec, | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Jan Švihovec,
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Farmakologie.pdf


Chcete si knihu přečíst?Farmakologie ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Švihovec,. Číst Farmakologie Online je nyní tak snadné!

POPIS


Monografie pokrývá všechny oblasti jak obecné, tak i speciální farmakologie. Je určena jak pro pregraduální vzdělávání, tak i pro postgraduální odborníky širokého okruhu specializací. Koncepčně se jedná o spojení klasického přístupu farmakologického a farmakoterapeutického. Tomu odpovídá i výběr autorů, kteří vesměs pocházejí z klinických pracovišť. Monografie se dělí na obecnou a speciální část a uvádí základní informace prakticky o všech léčivých látkách, které jsou v současné době u nás používány. Publikace obsahuje rozsáhlou obrazovou dokumentaci a více než 300 přehledných tabulek, které sumarizují a zpřehledňují velký rozsah uváděných informací. Obecná farmakologie obsahuje 8 kapitol. Jsou zde podrobně vysvětleny obecné farmakodynamické a farmakokinetické pochody, které tvoří základ pro představu o pohybu léčivé látky v organismu až k místu jejího působení, a přispívají tak i ke správnému výběru lékové formy a nastavení dávkovacího schématu. Speciální část je rozčleněna do 28 kapitol převážně podle klinického použití léčivých látek. Podrobně jsou v rozsáhlých kapitolách popsány léčivé látky používané v neurologii, psychiatrii, kardiologii, revmatologii, hematologii, při onemocnění dýchacích cest a trávicího traktu. Je také podrobně rozebrána protinádorová terapie a možnosti ovlivnění imunitního systému. Standardně jsou zahrnuty i antiinfekční látky včetně antiparazitik a antiprotozoálních látek. Komplexně jsou popsána také hormonální léčiva, celá skupina antidiabetik a terapie osteoporózy. Jako samostatné kapitoly doplňují speciální část léčiva používaná v dermatologii a oftalmologii. V knize najdeme pro odlehčení i několik ilustrací ak. mal. Miroslava Bartáka.


...logie (z řečtiny: pharmakon (φάρμακον) znamená „léčivo", logos (λόγος) znamená „věda") je odvětví medicíny a biologie zabývající se studiem účinku léčiv ... Barevný atlas farmakologie (Book, 2012) [WorldCat.org] ... . Léčivo můžeme definovat jako uměle vytvořenou, přírodní či endogenní (pocházející z těla jedince) látku, která biochemickou a/nebo fyziologickou cestou ovlivňuje buňku, tkáň ... Category:Pharmacology. From Wikimedia Commons, the free media repository. Jump to navigation Jump to search. This is a main category requiring frequent diffusion and maybe maintenance. As many pictures and m ... Farmakologie - Martínková Jiřina | Knihy Grada ... . From Wikimedia Commons, the free media repository. Jump to navigation Jump to search. This is a main category requiring frequent diffusion and maybe maintenance. As many pictures and media files as possible should be moved into appropriate subcategories. Farmakologie Základní a dlouho očekávaná učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vy...SOUVISEJÍCÍ KNIHY