Finanční management

Finanční management - Petra Růčková, | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Petra Růčková,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Finanční management.pdf


Chcete si knihu přečíst?Finanční management ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petra Růčková,. Číst Finanční management Online je nyní tak snadné!

POPIS


Výhodou publikace je komplexnost a šíře zpracovaných poznatků z oblasti řízení financí.Prezentuje nejen základní teoretické přístupy, ale i jejich uplatnění a projevy v praxi. Autorky upozorňují na specifika realizace finančního managementu v ČR a odlišnosti vzhledem k zahraničí. Pozornost je zaměřena na aspekty vzniku a vývoje korporací, zdroje financování, metody hodnocení investic apod. Jako nedílnou součást správy korporací obsahuje kniha také problematiku dividendové politiky. Nezbytnou součástí rozhodovacího procesu je také finanční analýza vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, prognóza těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik spojených s budoucími aktivitami podniku. Plánování je proces, který bezprostředně na finanční analýzu navazuje. Zpracovávat podnikatelský plán bez předchozí analýzy podniku a jeho okolí, včetně analýzy finanční je téměř nerealizovatelné.


... předměty Finanční analýza, Finanční plánování a rozpoč tování, Mezinárodní finanční management a Finance podniku - dva naposledy jmenované též garantuje ... Finanční plánování - Wikipedie ... . Určitou dobu působila jako manažer tréninkového centra ve společnosti Trenkwalder a rovněž jako ved oucí katedry Podnikání na Vysoké škole podnikání. Management je o rozhodování. Každý manager musí denně rozhodovat o celé řadě různých věcí. Finanční management je také o rozhodování. Jen se jedná o rozhodování o finančních ... Studying 3SG210 Finanční management at Vysoká škola ekonomická v Praz ... Finanční management, finanční řízení - kurzy, školení ... ... . Finanční management je také o rozhodování. Jen se jedná o rozhodování o finančních ... Studying 3SG210 Finanční management at Vysoká škola ekonomická v Praze? On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes for this course Finanční management, finanční řízení - kurzy, školení, semináře. Finanční analýza, její úloha a užití ve f...SOUVISEJÍCÍ KNIHY