Financování politických stran a regulace politických kampaní

Financování politických stran a regulace politických kampaní - - | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Financování politických stran a regulace politických kampaní.pdf


Chcete si knihu přečíst?Financování politických stran a regulace politických kampaní ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Financování politických stran a regulace politických kampaní Online je nyní tak snadné!

POPIS


Financování politických stran a problematika transparentnosti financování politiky se v letech 2009-2011 staly významným programovým tématem politických stran v České republice. Publikace je záznamem konference Financování politických stran a regulace politických kampaní, která proběhla v říjnu 2011 v Praze, a jíž pořádal think-tank CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, e.V., zastoupení v České republice, a pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice. Úvod konference otevřel obecnou otázku vztahu politiky a ekonomiky a naznačil stěžejní problémové oblasti současného financování politiky. Další část představila komparativní pohledy na financování politických stran v zemích střední Evropy - na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku, ale také ve Francii, Velké Británii a Spojených státech amerických. V odpolední části vystoupili představitelé hlavních domácích politických stran se svými pohledy a návrhy na reformu financování politiky v České republice. Závěrečný blok nabídl zamyšlení politologů, představitelů nevládních organizací a novinářů o prorůstání ekonomiky a politiky a hlavních výzvách, jimž čelí financování politiky v ČR. Záznam ukazuje nejen na pestrou šíři odlišných regulativních rámců financování politiky v odlišných zemích kontinentu a zámoří. Naznačuje také, že mezi domácími politickými stranami existuje shoda na nutnosti regulace politických kampaní, ale liší se v jednotlivých detailech týkajících se jednotlivých jejich principů a rozsahu - např. příjmových stropů a zdrojů financování, členských příspěvků, role obchodních společností i kontrolních legislativních mechanismů. Dokladem jsou i návrhy, které domácí strany předložily v měsících po konání této konference.


...vání politických stran je jedním z nejdůležitějších aspektů nutných pro fungování každého politického subjektu ... Financování politických stran - Oživení.cz ... . V Česku jsou ve financování využívány v zásadě dva zdroje - interní a externí. Hospodaření českých politických stran je regulováno zákonem č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Hodnocena je průhledost příjmů politických stran podle této metodiky, připomínkované samotnými stranami.Hodnocení výdajů a kampaní připravuje Transparency International.. Děkujeme Michalu Bláhovi (hlidacstatu.cz) za spolup ... Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania ... ... .Hodnocení výdajů a kampaní připravuje Transparency International.. Děkujeme Michalu Bláhovi (hlidacstatu.cz) za spolupráci na zpracování dat z transparentních účtů a společnosti CRIF - Czech Credit Bureau za přístup k aplikaci CRIBIS pro dohledávání ... Připravujeme: průvodce kampaní - manuál pro veřejnost, kandidující i samosprávy; Metodická stanoviska ("dotazy a odpovědi") Volební účty stran a koalic, weby s informacemi o financování kampaně; Volební účty a...SOUVISEJÍCÍ KNIHY