Mediaevalia Historica Bohemica 15/1

Mediaevalia Historica Bohemica 15/1 - - | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
7,4 MB
NÁZEV SOUBORU
Mediaevalia Historica Bohemica 15/1.pdf


Chcete si knihu přečíst?Mediaevalia Historica Bohemica 15/1 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Mediaevalia Historica Bohemica 15/1 Online je nyní tak snadné!

POPIS


I. Studie: Josef Žemlička Česká krajina ve středověké transformaci (s. 7 – 43) The Czech Landscape in Medieval Transformation The study deals with the influence of human activities on the landscape in the thirteenth century, hence at a time when the Přemyslid state was undergoing a wave of dramatic transformations, labelled today as the medieval transformation. Special attention is focused on the influence of mills and generally ‘water’ facilities (weirs, ponds etc.) on the environment and further on the role of the forest whose massive depletions settlement progress and colonisation contributed to. Markéta Novotná Sen o strážci hradu Karlštejna (s. 45 – 78) Dream of the Guardian of Karlštejn Castle The study deals with an analysis of the narrative texts from the sixteenth through nineteenth centuries concerning Karlštejn Castle, with regard to both the narrative methods used and the period character of knowledge. The aim of this study is not primarily to cast doubt on the facts presented until now on this generally known phenomenon and other components connected with it, e.g. the feudal system here, but rather to table the question of in which way these frames have influenced the conception of the relevant phenomenon. II. Diskuse, názory a inspirace: Martin Nodl Středověk a memoáry počátku 21. věku (s. 81 – 86) III. Literatura Milena BARTLOVÁ, Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, Prague 2012 (Ivan Folleti) (s. 89 – 95) Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – Jan ZELENKA, Curia ducis, curia regis. Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců, Praha 2011 (Mlada Holá) .(s. 96 – 98) Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Královský dvůr Václava II., České Budějovice 2011(Vratislav Vaníček) (s. 98 – 102) Pavel SOUKUP, Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra, Praha 2011 (Petra Mutlová) (s. 102 – 110) Martin NODL, Dekret kutnohorský, Praha 2010 (Blanka Zilynská) (s. 110 – 116) Dvě staročeská utrakvistická díla Jakoubka ze Stříbra, Mirek Čejka – Helena Krmíčková (edd.), Brno 2009 (Jindřich Marek) (s. 117 – 118) Jenský kodex. Faksimile, komentář, Marta Vaculínová (ed.), Praha 2009, 2 sv. (Jindřich Marek) (s. 118 – 119) David PAPAJÍK, Jan Čapek ze Sán. Jezdec na konec světa, vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století, České Budějovice 2011 (Robert Šimůnek) (s. 120 – 122) Ondřej FELCMAN a kol., Území východních Čech od středověku po raný novověk. Kapitoly k územně správním dějinám regionu, Praha 2011 (Stanislav Vohryzek) (s. 122 – 124) Jaroslav POLÁCH, Jan Smil z Křemže. Život táborského hejtmana a loupeživého rytíře, České Budějovice 2011 (Jaroslav Boubín) (s. 124 – 125) IV. Kronika: Havelské město pražské ve středověku (Robert Šimůnek) (s. 129 – 130)


...alia Historica Bohemica Periodikum je věnováno dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje ... Mediaevalia Historica Bohemica 2018-19最新影響因子 - IF 即時預測 & 歷年趨勢 ... . K založení časopisu došlo 1. října 1990 jeho vyčleněním z řady Folia Historica Bohemica , jež v téže době naopak zúžila svůj zájem pouze na raně novověkou tematiku. Mediaevalia historica Bohemica. Dříve jako: Mediaevalia Bohemica: Korporátní autor: Historický ústav (Československá akademie věd) Historický ústav (Akademie věd ČR) Typ dokumentu: Seriál: Jazyk: ... B 4151/15,1: 423640052697: Prezenčně ... Mediaevalia Historica Bohemica 15/1 Historický ústav, Praha 2012 110 Kč Přidat do ... Historický ústav Akademie věd České republiky ... ... ... B 4151/15,1: 423640052697: Prezenčně ... Mediaevalia Historica Bohemica 15/1 Historický ústav, Praha 2012 110 Kč Přidat do košíku Zobrazit. Není skladem Přidat k porovnání. 145 Kč ... Mediaevalia Historica Bohemica The periodical is devoted to the history of the Bohemian Middle Age in the context of ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY