Milevský letopis: Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta

Milevský letopis: Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta - - | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Milevský letopis: Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta.pdf


Chcete si knihu přečíst?Milevský letopis: Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Milevský letopis: Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta Online je nyní tak snadné!

POPIS


Vincenciův letopis a Milevský letopis, který obsahuje letopis Jarlochův a Kroniku tzv. Ansberta o historii třetí křížové výpravy císaře Fridricha, patří mezi nejvýznamnější prameny k českým dějinám 12. století. Vincencius svůj spis věnoval králi Vladislavovi a jeho manželce Juditě. Jeho text má místy ráz spíše osobních pamětí a těžiště kronikářova vyprávění tkví v popisu milánského tažení (1158–1160), jehož se osobně účastnil. Jarloch, který na Vincencia přímo navazuje, byl opatem premonstrátského kláštera v Milevsku. Svůj letopis psal z pohledu vyšší církevní hierarchie, sleduje tedy především vztah církve k panovníkovi a šlechtě. Zmiňuje abdikaci Vladislava I. a následné spory o moc, v nichž načas zvítězil Soběslav II. Již v roce 1179 ho však vystřídal Bedřich, jehož Jarloch často kritizuje za proticírkevní postoje. Za první část svého letopisu Jarloch vložil Ansbertovu „Historii o výpravě“ s vlastními přípisky. Poté pokračuje v líčení českých událostí. Nedokončený Jarlochův letopis se zastavuje u líčení smíru mezi bratry Vladislavem Jindřichem a Přemyslem Otakarem I. roku 1198, jímž se uzavírá dlouhé období domácích válek o knížecí stolec. Nové vydání doprovází zasvěcená předmluva Martina Wihody.Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.


... letopis: Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta (in Auriga) Tři latinská dějepisná díla staršího českého středověku jsou, vzhledem k potenciální čtivosti, v poučenějším povědomí neprávem zasunutá: Vincenciův a Jarlochův letopis a o něco mladší Jindřichova Žďárská kronika ... Bitva u Loděnice (1179) - Wikipedie ... . Milevský letopis Milevský letopis: zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta.Přel. Anna Kernbach, Argo, Praha, 2013 (Memoria medii aevi, sv. 18), 290 s.. Tři latinská dějepisná díla staršího českého středověku jsou, vzhledem k potenciální čtivosti, podle mého názoru v poučenějším povědomí (i pokud jde např. o středoškolskou výuku literatury) neprávem zasunutá ... Vincenciův letopis a Milevský letopis, který obs ... Milevský letopis: Zápisky Vincencia, Jarlocha a Ansberta ... ... . 18), 290 s.. Tři latinská dějepisná díla staršího českého středověku jsou, vzhledem k potenciální čtivosti, podle mého názoru v poučenějším povědomí (i pokud jde např. o středoškolskou výuku literatury) neprávem zasunutá ... Vincenciův letopis a Milevský letopis, který obsahuje letopis Jarlochův a Kroniku tzv. Ansberta o historii třetí křížové výpravy císaře Fridricha, ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY