Nový občanský zákoník - Náhrada škody

Nový občanský zákoník - Náhrada škody - Pavel Koukal, | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Pavel Koukal,
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Nový občanský zákoník - Náhrada škody.pdf


Chcete si knihu přečíst?Nový občanský zákoník - Náhrada škody ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Koukal,. Číst Nový občanský zákoník - Náhrada škody Online je nyní tak snadné!

POPIS


Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Šestou část celé řady věnujeme problematice závazků z protiprávních jednání - deliktů. Nejprve se zabýváme problematikou náhrady majetkové a nemajetkové újmy a podmínkám, kdy vzniká konkrétní odpovědné osobě povinnost k náhradě škody i speciálním případům odpovědnosti za škodu. Pozornost bude věnována otázkám způsobu a rozsahu náhrady škody. Zabýváme se případy zneužití a omezení soutěže a nekalé soutěže. V rámci rozboru závazků z jiných právních důvodů se zaměříme především na bezdůvodné obohacení, zmíníme se též o problematice nepřikázaného jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného.


...Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Oddíl 1 Základní ustanovení § 2894 (1) Povinnost nahradit jinému újmu zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody) ... Náhrada škody - za odložené věci neručíme (nový občanský ... ... . (2) Nebyla-li povinnost odčinit jinému nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce, jen stanoví-li to zvlášť zákon. V takových případech se povinnost nahradit nemajetkovou újmu ... Náhrada škody dle nového občanského zákoníku Nový občanský zákoník podstatně změnil právní úpravu náhrady škody. Reformou prošel pojem škody, předpoklady, za kterých bude nutné ji hradit, i způsob náhrady. Škodou se nově míní újma na jmění (§ 2894 odst. 1 NOZ). Rozumí se jí ... Náhrada škody, § 2566 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 ... ... . Reformou prošel pojem škody, předpoklady, za kterých bude nutné ji hradit, i způsob náhrady. Škodou se nově míní újma na jmění (§ 2894 odst. 1 NOZ). Rozumí se jí nejen Nový občanský zákoník a náhrada škody Nový občanský zákoník (NOZ) přináší řadu změn v oblasti náhrady nemajetkové újmy . Za nemajetko...SOUVISEJÍCÍ KNIHY