Praha středověká

Praha středověká - Jan Royt | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Jan Royt
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Praha středověká.pdf


Chcete si knihu přečíst?Praha středověká ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Royt. Číst Praha středověká Online je nyní tak snadné!

POPIS


Praha, která se začala formovat stejně jako český stát za vlády prvních Přemyslovců koncem 9. století, dospěla ke svému středověkému vrcholu za vlády císaře a krále Karla IV., Lucemburka po otci, Přemyslovce po matce. Detailní znalost české středověké kultury umožnila autorovi v přesvědčivé zkratce vylíčit historický vývoj a stylové proměny architektury a výtvarného umění od doby románské až po rozvinutou gotiku, kdy politický význam města daleko přesahoval jeho středověké hradby. V úvodních pasážích zaměřuje Jan Royt pozornost na románské a raně gotické proměny Pražského hradu, Vyšehradu a na formování pražského urbanismu za vlády Přemyslovců, poté pojednává navazující donátorskou činnost Lucemburků, zejména Karla IV. Pozornost soustřeďuje k budování svatovítské katedrály, rozvoji Vyšehradu, založení Nového Města pražského a vzniku univerzity, objektivně zhodnocuje i donátorskou činnost Václava IV., s akcentem na význam krásného stylu. V historickém kontextu jsou rovněž zmíněny snahy o reformaci církve spjaté s pražským prostředím a osobnosti duchovního života, jako např. Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže a M. Jan Hus, ale také i zakladatel hnutí devotio moderna Geert Groot. Do vstupní eseje jsou začleněny dokumentační obrázky, knihu provází přehled panovníků, osobností a mapky s lokalizačním rejstříkem. Fotografem historických památek je Jan Gloc.


... pravobřeží 3D grafika a postprodukce: Tomáš Musílek Odborná spolupráce: Ivana Boháčová, Tomasz Cymbalak, Matouš Semerád, poděkování za cenné podněty ... Středověká Krčma (Praha, Česká republika) - Recenzie ... ... Středověká krčma Praha je otevřena pouze pro firemní vánoční večírky. Středověká krčma v Praze, váš gurmánský zážitek s programem. Navštivte naši středověkou krčmu a zažijte netradiční atmosféru Prahy roku 1471 v naší historické krčmě. Pokud hledáte netradiční zážitek, je pro vás středověká krčma ... Praha se stala významným centrem na konci 9. století, kdy si ji volí za sídlo Přemysl ... Středověká Mučírna Praha - Posts | Facebook ... . Pokud hledáte netradiční zážitek, je pro vás středověká krčma ... Praha se stala významným centrem na konci 9. století, kdy si ji volí za sídlo Přemyslovci, kteří začali budovat české knížectví.Rozvíjející se podhradí na obou březích Vltavy obklopující přemyslovské hradiště a později hrad se ve 13. století prom...SOUVISEJÍCÍ KNIHY