Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální

Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální - Slavomil Fischer, | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Slavomil Fischer,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální.pdf


Chcete si knihu přečíst?Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Slavomil Fischer,. Číst Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální Online je nyní tak snadné!

POPIS


Stále aktuálnější problematika edukace a společenského uplatnění handicapovaných spoluobčanů staví speciální pedagogiku mezi pedagogickými a psychologickými vědami na významné místo. Předložená publikace je koncipována jako odborný text, jehož cílem je seznámit zájemce s vybranými důležitými aktuálními problémy tohoto vědního oboru. Kniha má neobvykle široký záběr. Přináší aktuální poznatky speciálně pedagogické teorie a praxe, přičemž se opírá o poznatky a zkušenosti jak domácí, tak zejména zahraniční. Řada z nich vychází také z vlastních výzkumných šetření a zkušeností autorů, kteří připravili jednotlivé kapitoly. Kromě speciálních pedagogů, psychologů, pracovníků dalších pomáhajících profesí a samozřejmě studentů těchto oborů nesporně zaujme také další odborníky, ale i zájemce z řad širší veřejnosti.


...e Speciální pedagogika - Edukace a rozvoj osob se specifi ckými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální, je určena širšímu okruhu čtenářů ... Speciální pedagogika - Edukace a rozvoj osob se ... ... . Je koncipována jako odborný text, jehož cílem je seznámit zájemce s vybranými důležitými aktuálními problémy vědního oboru speciální pedagogika. Speciální pedagogika: Edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální : učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton, 2014. 299 s. ISBN 978-80-7387-792-7. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS (edukace a rozvoj osob se spe ... Speciální pedagogika - Catalog of Frantisek Bartos ... ... . Praha: Triton, 2014. 299 s. ISBN 978-80-7387-792-7. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS (edukace a rozvoj osob se spe...SOUVISEJÍCÍ KNIHY