Exegetické zlomky: Eclogae Propheticae - Hypotyposes

Exegetické zlomky: Eclogae Propheticae - Hypotyposes - Klement Alexandrijský | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Klement Alexandrijský
DIMENZE
8,3 MB
NÁZEV SOUBORU
Exegetické zlomky: Eclogae Propheticae - Hypotyposes.pdf


Chcete si knihu přečíst?Exegetické zlomky: Eclogae Propheticae - Hypotyposes ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Klement Alexandrijský. Číst Exegetické zlomky: Eclogae Propheticae - Hypotyposes Online je nyní tak snadné!

POPIS


V pozůstalosti Klementa Alexandrijského se dochovala sbírka exegetických zlomků známých pod názvem Eclogae propheticae („Vybrané pasáže z prorockých knih“, tj. z Písma). Jedná se snad o náčrty připravovaného díla nebo o výpisky z Klementova spisu Hypotyposes („Náčrty“), který je rovněž dochován jen zlomkovitě. Oba texty, Eclogae i Hypotyposes, představují méně známou, ale velmi zajímavou stránku Klementova myšlení, totiž jeho zájem o biblickou exegezi. Kromě výkladů některých biblických pasáží (žalmy, epištoly) obsahují tato díla též vzácná svědectví o ústní tradici „presbyterů“, angelologické spekulace i citace ze ztracených památek starokřesťanské literatury (Petrova apokalypsa). Předkládaná publikace zahrnuje český překlad a podrobný komentář Eclog i všech dochovaných zlomků Hypotyposes (včetně zlomků dosud nevydaných), jakož i dalších tematicky příbuzných fragmentů Klementova díla. Edice zlomků, úvod, překlad a poznámky připravila Jana Plátová.


...ké zlomky: Eclogae Propheticae - Hypotyposes Klement Alexandrijský Nakladatel: Oikoymenh 2014 Trávit čas knihou Exegetické zlomky: Eclogae Propheticae - Hypotyposes! Na našem webu prazskamuzea1918-2018 ... PDF Klement Alexandrijský v koptské katéně k evangeliím ... .cz najdete knihu Exegetické zlomky: Eclogae Propheticae - Hypotyposes a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte! Kniha: Exegetické zlomky Autor: Klement Alexandrijský V pozůstalosti Klementa Alexandrijského se dochovala sbírka exegetických zlomků známých pod názvem Eclogae propheticae („Vybrané pasáže z prorockých knih", tj. z Písma). Exegetické zlomky Klement Alexandrijský V pozůstalosti Klementa Alexandrijského se dochovala sbírka exegetických zlomků známých pod názvem Eclogae propheticae („Vybrané pasáže z p ... Exegetické zlomky: Eclogae Propheticae - Hypotyposes ... . z Písma). Exegetické zlomky Klement Alexandrijský V pozůstalosti Klementa Alexandrijského se dochovala sbírka exegetických zlomků známých pod názvem Eclogae propheticae („Vybrané pasáže z proroc...SOUVISEJÍCÍ KNIHY