Husitství a husité

Husitství a husité - Petr Čornej | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Petr Čornej
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Husitství a husité.pdf


Chcete si knihu přečíst?Husitství a husité ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Čornej. Číst Husitství a husité Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha přináší 16 dříve publikovaných studií, které byly pro tento soubor doplněny a rozšířeny o nové poznatky tak, aby odrážely momentální stav vědeckého bádání. Věnuje se problematice široce chápané husitské epochy, kterou autor vymezuje léty 1402–1485, avšak přihlíží i k aktualizaci husitských idejí v předbělohorském období. V několika tematických blocích přibližuje působení Jana Husa, situaci v husitské Praze, osobnost českého krále Jiřího z Poděbrad, dějepisectví 15. a 16. století i reflexi husitství v moderní české společnosti.


...ví, někdy také husitská revoluce (v marxistické historiografii též husitské revoluční hnutí), označuje nábožensky - a v jistých ohledech i národnostně, sociálně a politicky - motivované hnutí pozdního středověku, vzešlé z české reformace, jež usilovala o dalekosáhlou reformu církve ... Husitství a Jan Hus - Dějepisně.cz ... .Husitství se zrodilo z okruhu stoupenců pražského univerzitního ... Před husity křesťané přijímali podjednou, tj. pouze Kristovo tělo, avšak husité po vzoru prvotní církve zavedli přijímání pod obojí způsobou, tedy i Kristovu krev v podobě vína. Nejdůležitějším symbolem husitství a jeho základní ideou se proto stal kalich. Husitské zbraně byly inspirovány většinou tím, s čím husité uměli zac ... Husitství - Wikipedie ... . pouze Kristovo tělo, avšak husité po vzoru prvotní církve zavedli přijímání pod obojí způsobou, tedy i Kristovu krev v podobě vína. Nejdůležitějším symbolem husitství a jeho základní ideou se proto stal kalich. Husitské zbraně byly inspirovány většinou tím, s čím husité uměli zacházet nejlépe - tedy zemědělskými nástroji. [zdroj?] Vyvinuly se z nich ale obávané a nebezpečné zbraně. Husité také jako jedni z prvních v Evropě ...SOUVISEJÍCÍ KNIHY