Flow: O štěstí a smyslu života

Flow: O štěstí a smyslu života - Mihaly Csikszentmihalyi | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Mihaly Csikszentmihalyi
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Flow: O štěstí a smyslu života.pdf


Chcete si knihu přečíst?Flow: O štěstí a smyslu života ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Mihaly Csikszentmihalyi. Číst Flow: O štěstí a smyslu života Online je nyní tak snadné!

POPIS


Pojem flow neboli plynutí jeho autor popisuje jako „stav, ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité“, okamžik, „kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k hranicím svých možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to“. Při prožitku flow lidé zapomínají na sebe samé, přestávají vnímat čas a splývají s tím, k čemu je upřeno jejich vědomí. Jedná se o jedno z nejznámějších témat pozitivní psychologie, které jeho autor označuje za podstatu lidského štěstí. Ve své slavné knize se věnuje mnohostranné aplikaci flow a hledá odpověď na otázku, do jaké míry jsme flow schopni sami navozovat a ovlivňovat i bez ohledu na vnější okolnosti svých životů. Prof. Mihaly Csikszentmihalyi působil jako vedoucí katedry psychologie na Univerzitě v Chicagu a nyní pracuje na Claremont Graduate University. Pochází z Maďarska, v mládí emigroval do USA. Je jedním z čelných představitelů pozitivní psychologie, ve svých výzkumech a pracích se zabývá především konceptem flow (plynutí) a jeho souvislostmi s rozvojem osobnosti, kreativitou, motivací, smysluplností apod.


...tí a smyslu života (jedná se přitom o upravené druhé vydání téhož překladu, který ale původně vyšel pod trochu jiným titulem) ... Flow - O štěstí a smyslu života - Mihaly Csikszentmihalyi ... ... . Autor chápe flow jako „stav, ve kterém jsou lidé tak ponořeni do určité činnosti, že nic jiného se jim nezdá důležité", okamžik, „kdy se naše tělo nebo mysl vzepne k ... Mihaly Csikszentmihalyi: Flow - o štěstí a smyslu života Ačkoli o stavu flow už bylo napsáno mnoho nejen odborných článků a knih, tato je první, která představuje výzkumy optimálního prožívání širokým vrstvám čtenářů.A nejen to! Autor zde uvažuje i o tom, jak tento stav může člověk použít ve svém individuálním životě, jak ho může obohatit. T ... Flow - O štěstí a smyslu života - Knihkupectví Luxor ... .A nejen to! Autor zde uvažuje i o tom, jak tento stav může člověk použít ve svém individuálním životě, jak ho může obohatit. Takto nejlepší okamžiky definoval Mihaly Csikszentmihalyi, představitel pozitivní psychologie a autor knihy Flow - o štěstí a smyslu život...SOUVISEJÍCÍ KNIHY