Základy klinické rehabilitace

Základy klinické rehabilitace - Pavel Kolář, | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Pavel Kolář,
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Základy klinické rehabilitace.pdf


Chcete si knihu přečíst?Základy klinické rehabilitace ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Kolář,. Číst Základy klinické rehabilitace Online je nyní tak snadné!

POPIS


Moderní učebnice Základy klinické rehabilitace přináší studentům lékařských fakult soubor základních poznatků z oboru rehabilitace, které jsou nezbytné pro základní seznámení se s tímto oborem. Text mohou také využívat studenti fyzioterapie bakalářského studia, z tohoto důvodu přesahují některé kapitoly svým rozsahem potřebné znalosti studujících medicíny, ale jsou potřebné pro základní vzdělání fyzioterapeutů. Kniha se opírá o obsáhlou monografii Rehabilitace v klinické praxi Pavla Koláře et al., jejíž šíře, dosah i forma není pro studující ještě přístupná a vhodná jako první kontakt s tak složitým oborem. Obsah: Obecná část / Úvod Léčebná rehabilitace Základní diagnostické postupy Nervosvalové funkce a jejich klinické vyšetření Neuromotorický vývoj v raném období života Funkční a neurologická symptomatologie Vyšetření svalového tonu Vyšetření senzitivních funkcí Vyšetření reflexů a mimovolních pohybů Vyšetření svalové síly Neurologická syndromologie Kineziologie a klinické vyšetření kloubního systému Testování závažnosti motorického postižení a omezení aktivit každodenního života Obecné fyzioterapeutické postupy Respirační fyzioterapie Dynamická neuromuskulární stabilizace Vybrané fyzioterapeutické koncepty Fyzikální terapie Balneologie Ergoterapie Speciální část / Léčebná rehabilitace u vybraných neurologických onemocnění Léčebná rehabilitace u vybraných ortopedických nálezů a po úrazech Léčebná rehabilitace u vybraných interních onemocnění


... učebnice Základy klinické rehabilitace přináší studentům lékařských fakult soubor základních poznatků z oboru rehabilitace, které jsou nezbytné pro základní seznámení se s tímto oborem ... Základy klinické rehabilitace - Pavel Kolář - Megaknihy.cz ... . Text mohou také využívat studenti fyzioterapie bakalářského studia, z tohoto důvodu přesahují některé kapitoly svým ... Moderní učebnice Základy klinické rehabilitace přináší studentům lékařských fakult soubor základních poznatků z oboru rehabilitace, které jsou nezbytné pro základní seznámení se s tímto oborem. Text mohou také využívat studenti fyzioterapie bakalářského studia, z tohoto důvodu přesahují některé kapitoly svým ... Základy klinické adiktologie Adiktologie je multidisciplinární obor, ... Kniha: Základy klinické rehabilitace | Knihy.ABZ.cz ... . Text mohou také využívat studenti fyzioterapie bakalářského studia, z tohoto důvodu přesahují některé kapitoly svým ... Základy klinické adiktologie Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování,... Moderní učebnice...SOUVISEJÍCÍ KNIHY