Evangelizace a víra

Evangelizace a víra - Aleš Opatrný | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Aleš Opatrný
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Evangelizace a víra.pdf


Chcete si knihu přečíst?Evangelizace a víra ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Aleš Opatrný. Číst Evangelizace a víra Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha Aleše Opatrného se nezabývá evangelizačními postupy a doporučeními, jak konkrétně evangelizaci v těch nebo oněch podmínkách vést. Snaží se podněcovat k přemýšlení zejména o trojici úzce souvisejících zásadních pojmů – evangelizace, víra a charakteristiky současné společnosti. K tomu patří také úvahy o dnešní cestě církve a o laicích jako důležitých činitelích v oblasti evangelizace. Evangelizace je zde chápána jako přiblížení evangelia člověku, které mění jeho život. Víra jako dialogická skutečnost, odehrávající se mezi hovořícím Bohem a vnímajícím člověkem, který Boží zvěst přijímá jako odpověď na své existenciální otázky.Důraz je přitom kladen na vnímání příhodného času (kairos), kdy je člověk s Božím přispěním schopen evangelium přijímat. Charakteristiky současné společnosti jsou viděny jako důležitý podklad pro chápání našich současníků.


...izace je zde chápána jako přiblížení evangelia člověku, které mění jeho život ... evangelizace, evangelisace - ABZ.cz: slovník cizích slov ... . Víra jako dialogická skutečnost, odehrávající se mezi hovořícím Bohem a vnímajícím člověkem, který Boží zvěst přijímá jako odpověď na své existenciální otázky. Určitou formu evangelizace ( "kázání pouze dobrými skutky" ) konají i křesťansky orientované charitativní organizace, některé nadace nebo dobrovolnické sociálně-zábavní a vzdělávací společnosti ( např. YMCA, Červený kříž, Armáda spásy, Člověk v tísni, ADRA aj. ) s aktivní snaho ... Evangelizace a víra Mervart Pavel Mgr. ... . YMCA, Červený kříž, Armáda spásy, Člověk v tísni, ADRA aj. ) s aktivní snahou o šíření dobré zprávy ... evangelizace viz zvěstování, misie Naděje pro každého, kdo je ztracený (Téma týdne) "On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo neujímá." Žl 72,12 Ne kádrov...SOUVISEJÍCÍ KNIHY