Jan z Moravy: Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci

Jan z Moravy: Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci - Ondřej Schmidt | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Ondřej Schmidt
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Jan z Moravy: Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci.pdf


Chcete si knihu přečíst?Jan z Moravy: Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ondřej Schmidt. Číst Jan z Moravy: Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci Online je nyní tak snadné!

POPIS


Kniha historika Ondřeje Schmidta představuje osobnost Jana z Moravy (zavražděn 1394), nemanželského syna moravského markraběte Jana Jindřicha, vyšehradského probošta (1368–1380), litomyšlského biskupa (1380–1387) a nakonec aquilejského patriarchy (1387–1394), který byl doposud mylně ztotožňován se svým nevlastním bratrem Janem Soběslavem († cca 1380). První kritická biografie tohoto „nově objeveného“ Lucemburka komplexně mapuje jeho život a církevní kariéru v širším kontextu jeho nemanželského původu, lucemburského rodu a českých a italských dějin. Těžištěm knihy je Janovo působení v aquilejském patriarchátu v letech 1387/88–1394, zpracované z větší části na základě nevydaných pramenů z furlanských a benátských archivů a knihoven. Značná pozornost je věnována rovněž Janovu „druhému životu“, kde je analyzován jeho obraz v historické paměti v dlouhém trvání od středověku do 20. století. Kniha Ondřeje Schmidta je objevným příspěvkem k poznání českých dějin doby lucemburské a jejich propojení s širším evropským kontextem.


...oravy: Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci Ondřej Schmidt Nakladatel: Vyšehrad 2017 Jan z Moravy: Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci ... Jan z moravy | Sleviste.cz ... . Praha: Vyšehrad, 2016. 288 s. ISBN 978-80-7429-741-. Externí odkazy. Obrázky, zvuky či videa k tématu Jan z Moravy ve Wikimedia Commons The book deals with the life and career of John of Moravia (+ 1394), bastard son of margrave of Moravia John Henry, provost of Vyšehrad (1368-1380), bishop of Litomyšl (1380-1387) and, finally, patriarch of Aquileia (1387-1394), who was so far JAN Z MORAVY. Zapomenutý Lucemburk. na aquilejském stolci. VEL­KÉ ­ PO­STA­VY ­ ČE­S­KÝCH ­ DĚ­JIN. sva­zek­23. Edi­ci ­ ří­dí ­ Fi­lip ­ O ... Jan z Moravy - Wikipedie ... . Zapomenutý Lucemburk. na aquilejském stolci. VEL­KÉ ­ PO­STA­VY ­ ČE­S­KÝCH ­ DĚ­JIN. sva­zek­23. Edi­ci ­ ří­dí ­ Fi­lip ­ Ou­tra­ta. Obál­ku ­ a ­ gra­fic­kou ­ úpra­vu ­ ­ na­vrh­la ­ Mi­cha...SOUVISEJÍCÍ KNIHY