Autorita

Autorita - Jeff VanderMeer | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Jeff VanderMeer
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Autorita.pdf


Chcete si knihu přečíst?Autorita ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jeff VanderMeer. Číst Autorita Online je nyní tak snadné!

POPIS


Autorita, druhá část románové trilogie Jižní Zóna od Jeffa VanderMeera přináší řadu odpovědí na nejznepokojivější otázky týkající se Oblasti X… ale rozhodně nejde o odpovědi, které by snad přinášely klid. Oblast X, krajina, která jako by byla až zlomyslná, obklopená neviditelnou bariérou a záhadně zbavená téměř všech známek civilizace, existuje již třicet let. Jediný kontakt s ní zprostředkovává v podobě expedic vládní agentura, která je tak tajná, že se na ni téměř zapomnělo: Jižní Zóna. Po bouřlivých událostech zdokumentovaných v Anihilaci vládne v agentuře chaos. Vedením Jižní Zóny je nově pověřen John Rodriguez, zvaný též „Šéf“. Tým, s nímž musí pracovat, je nedůvěřivý a zoufalý, ale po ubíjejících výsleších, objevu ukrytých poznámek a hodinách znepokojivých videonahrávek Šéf začíná do tajemství Oblasti X přece jen pomalu pronikat. Jenže každé nové odhalení přináší zneklidňující skutečnosti nejen o agentuře, které se zavázal sloužit, ale i o něm samotném.


...izioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini dell'erogazione di ammontari relativi agli esiti della quarta sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione dell'Autorità 670/2017/R/gas Dal 1° gennaio 2018 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico è diventata Il sito è migrato sul nuovo dominio www ... AGCM - Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ... .arera.it Tra pochi secondi verrai reindirizzato alla pagina richiesta. Slovo autorita (z lat. auctor = tvůrce, činitel; a auctoritas = moc, vliv) označuje buď osobu, jejíž názory, postoje či rozhodnutí ostatní členové skupiny obvykle přijímají a řídí se jimi, nebo také jejich vztah k tomu, od něhož taková rozhodnutí, rady a postoje očekávají. V angličtině a dalších jazycích může znamen ... Autorita - Wikipedie ... . Slovo autorita (z lat. auctor = tvůrce, činitel; a auctoritas = moc, vliv) označuje buď osobu, jejíž názory, postoje či rozhodnutí ostatní členové skupiny obvykle přijímají a řídí se jimi, nebo také jejich vztah k tomu, od něhož taková rozhodnutí, rady a postoje očekávají. V angličtině a dalších jazycích může znamen...SOUVISEJÍCÍ KNIHY