Moderní pedagogika

Moderní pedagogika - Jan Průcha | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Jan Průcha
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Moderní pedagogika.pdf


Chcete si knihu přečíst?Moderní pedagogika ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Průcha. Číst Moderní pedagogika Online je nyní tak snadné!

POPIS


Existuje už mnoho knih o tom, jak by měla vypadat "ideální" škola nebo učitel. Víme však, co se opravdu děje ve školách? Co si z nich děti vlastně odnášejí? Jaké je naše školství ve srovnání se světem? A kam vlastně směřuje moderní pedagogické myšlení? Na tyto a další otázky odpovídá ojedinělá publikace, která se po svém prvním vydání rychle stala základní učebnicí i referenčním dílem pro všechny, kdo se zabývají vzděláváním. Autor na řadě příkladů ukazuje, jaké otázky si dnes klade věda o edukaci, jakých prostředků používá k jejich objasnění a k jakým, často překvapivým, závěrům dochází. Ve čtvrtém vydání autor zachoval všechny přednosti osvědčené učebnice, ale aktualizoval celou knihu tak, aby zachycovala vývoj pedagogiky i školy v době od prvního vydání.


...Í PEDAGOGIKA. 13 Předmluva Charakter této knihy Psát dnes o „pe da go gi ce" je svého druhu trou fa lost ... Tradiční pedagogika versus moderní - Britské listy ... . U mnoha lidí tento vý raz vy-vo lává ne dů věru, pro tože vidí za pe da go gi kou jen ká ra jící prst uči tele kro tí cího buj nou mlá dež. Ale i uči telé sami jsou na mnoze pe da go gic kou te o rií otrá veni Moderní pedagogika se naproti tomu zaměřuje na neutrální popis toho, jak fungují edukační mechanismy, klade důraz na vědeckou deskripci (popis), analýzu a explanaci (vysvětlení a pochopení) problémů edukační reality. Významnou charakteristikou moderní pedagogiky je realizace a rozvoj pedagogického výzkumu. Moderní didak ... Moderní didaktika - Čapek Robert | Knihy Grada ... . Významnou charakteristikou moderní pedagogiky je realizace a rozvoj pedagogického výzkumu. Moderní didaktika Renomovaný český autor předkládá několik stovek různých metod výuky aaktivit pro práci s žáky, které by...SOUVISEJÍCÍ KNIHY