Počátky lokální železniční dopravy Českého rájea severozápadního Královéhradecka

Počátky lokální železniční dopravy Českého rájea severozápadního Královéhradecka - Pavel Blatník | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Pavel Blatník
DIMENZE
8,9 MB
NÁZEV SOUBORU
Počátky lokální železniční dopravy Českého rájea severozápadního Královéhradecka.pdf


Chcete si knihu přečíst?Počátky lokální železniční dopravy Českého rájea severozápadního Královéhradecka ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Pavel Blatník. Číst Počátky lokální železniční dopravy Českého rájea severozápadního Královéhradecka Online je nyní tak snadné!

POPIS


Tato kniha je určena čtenářům z řad laické i odborné veřejnosti. Představuje oblast severozápadního Královéhradecka a oblast Českého ráje z hlediska přírodní a kulturní ojedinělosti v souběhu s hospodářskými, politickými, demografickými a především dopravními poměry a změnami druhé poloviny 19. století a první třetiny 20. století. Snaží se zmapovat složitý politicko- správní a ekonomický proces přípravy, výstavby a počátků provozu železničních drah lokálního významu. Podává zprávu o orgánech a organizacích, kompetentních vstupovat do procesu přípravy a rozhodovat o povolení výstavby a provozu místních drah. Věnuje se zabezpečení provozu a zajištění pořádku a bezpečnosti na těchto drahách. Informuje o jednotlivých železničních společnostech a jejich tratích, které se staly součástí konkurenčního zápasu o získání dopravní hegemonie v kraji. Popisuje obětavou a nekonečnou práci a úsilí českých průmyslníků, ma jitelů půdy, podnikatelů a živnostníků, stejně jako regionálních, zems kých nebo říšských poslanců, za prosazení českého kapitálu v oblasti dopravy. Hledá souvislosti mezi rozvojem dopravy na jedné straně a rozvojem průmyslu nebo tradičního zemědělství na straně druhé, v souběhu s rozvojem cestovního ruchu, jenž odpovídá rostoucímu zájmu o turistiku, lázeňství či spolkový život v tomto dynamickém období, to vše na pozadí vyhledávaného a stále více obdivovaného Českého ráje. Kniha chronologicky řadí výstavbu a propojování drah jednotlivých společností, vznik železničních uzlů a významných železničních stanic, zastávek a nákladišť. Kromě technických a stavebních zajímavostí sleduje osudy a události jednotlivých nádraží i osudy významných osobností spojených s tímto tématem či osudy běžných občanů, kteří s dráhou spojili svůj život, až do roku 1939, kdy spolu s územím Československa pohltila dráhy německá okupační správa. Kniha končí skromným nahlédnutím do parku parních lokomotiv a osobních motorových vozů, které na těchto tratích vykonávaly službu, včetně vlečných vozů, jež jsou ukázkou úrovně cestování v tomto období.


...y lokální železniční dopravy Českého ráje a severozápadního Královéhradecka Autor: Blatník, Pavel Nakladatel: Klika EAN: 9788090737860 ISBN: 978-80-907378-6- Popis: 1× kniha, vázaná, 324 stran, česky Rozměry: 16 × 23 cm Rok vydání: 2019 (1 ... literatura - PRAGOMODEL ... . vydání) Objednávejte knihu Počátky lokální železniční dopravy Českého ráje a severozápadního Královéhradecka v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků P.edstavuje oblast severozapadniho Kralovehradecka a oblast .eskeho raje z hlediska p.irodni a kulturni ojedin.losti v soub.hu s hospod Vyberte prvek na stránce, kterého se chyba týk ... Počátky lokální železniční dopravy Českého ráje a ... ... .cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků P.edstavuje oblast severozapadniho Kralovehradecka a oblast .eskeho raje z hlediska p.irodni a kulturni ojedin.losti v soub.hu s hospod Vyberte prvek na stránce, kterého se chyba týká Počátky lokální železniční dopravy: Českého ráje a severozápadního Královéhradecka Počátky lokální železniční dopravy Čes...SOUVISEJÍCÍ KNIHY