Divadlo nebo život!: aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání

Divadlo nebo život!: aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání - Josef Valenta | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Josef Valenta
DIMENZE
7,9 MB
NÁZEV SOUBORU
Divadlo nebo život!: aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání.pdf


Chcete si knihu přečíst?Divadlo nebo život!: aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Josef Valenta. Číst Divadlo nebo život!: aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání Online je nyní tak snadné!

POPIS


Jak se dívat na svět, na život, na události, na situace a na lidské konání? – Jako na divadlo. A proč ne? Zvolil jsem sice přístup prostřednictvím metafory performance, ale jsem si vědom, že na řadu jevů, příznivci dramatismu nazíraných prizmatem divadla či performance, se dá hledět i jinak. Didaktik může i bez prizmatu divadla sledovat ve třídě jevy, které jsem sledoval já. Volba metodologie ale byla mou záležitostí, Volil jsem to, co je mi blízké. Metafora divadla nabízela dobré otázky k pozorování a „diagnostice“ jednání. Josef Valenta Divadlo se během své předlouhé existence „naučilo“ výše zmíněné vnímat, pečlivě reflektovat, prozkoumávat. Tak nemohla nevzniknout otázka, zda analytické nástroje, jimiž divadlo zkoumá člověka, mohou být použity i mimo divadlo. Tedy ne při práci na tom, „co budeme hrát a co tím chceme říci“, ale při mimouměleckém zkoumání lidského chování, myšlení a prožívání. Divadlo se svými nástroji reflexe lidí a jejich životů a jednání je úspěšné. Analytická složka divadelní práce je evidentně „evoluční výhodou“. Kdyby nefungovala dobře, divadlo by nesporně zaniklo nebo by jen živořilo. A dramatikovo dobírání se podstat toho, o čem píše, a divadelnické dobírání se podstat toho, jak drama transformovat do scénické podoby, nese jisté shodné rysy s „dobíráním se podstat“ jak v běžném životě, tak dokonce i ve výzkumu. Divadla jako prostředku poznávání se v polovině 20. století důkladně chopily vědy o člověku a pokusily se z této metafory učinit instrument svého výzkumu. Zejm. díky jménům Burke, Goffman či Turner se tzv. dramaturgická metafora etablovala v metodologii výzkumů sociálních interakcí. Tím ovšem její historie nekončí a téma je živé i dnes. A o tom pojednává kniha, kterou právě držíte v ruce. Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.(* 1954 v Brandýse nad Labem) Studoval latinu, dějepis a pedagogiku na FF UK v Praze, později v doplňujícím studiu výchovnou dramatiku na pražské DAMU. Dále absolvoval řadu kurzů (aplikovaná sociální psychologie; interaktivní divadlo; dramaterapie; outdoorové aktivity apod.). Přednáší na katedře pedagogiky FF UK, na katedře dramatické výchovy DAMU a na dalších vysokých školách. Odborně se zaměřuje na didaktiku osobnostního a sociálního rozvoje/výchovy, pedagogiku a psychologii dramatické hry, paradivadelní edukační činnosti, scénologii a sémiotiku mimodivadelního chování, dramaticko-performační pojetí edukace a výzkum „div-dram“ uměním. V rámci soukromé pedagogické praxe se věnuje oblasti komunikačních témat pro veřejně vystupující profese, přípravě lektorů pro vzdělávání dospělých a supervizní činnosti v těchto oblastech. V nakladatelství KANT vyšla jeho Scénologie krajiny (malá řada edice Disk, 2008) a Scénologie (každodenního) chování (velká řada edice Disk, 2011).


... nebo život!: aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání Josef Valenta Nakladatelé: Akademie múzických umění , KANT 2019 Kniha: Divadlo nebo život! -- aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání - Josef Valenta Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je nadále plně v provozu ... Publikace a vědecké výstupy | DAMU ... . Divadlo nebo život! Brožovaná bez přebalu lesklá. EAN: 9788074373060. Josef Valenta. Aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání. Značka: Akademie ... Aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání : Druh sortimentu Kniha ... Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání Valenta Josef. Jak se dívat na svět, na život, na události, na situace a na lidské konání? ... Divadl ... Divadlo nebo život! -- aneb Metafora divadla jako ... ... . Značka: Akademie ... Aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání : Druh sortimentu Kniha ... Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání Valenta Josef. Jak se dívat na svět, na život, na události, na situace a na lidské konání? ... Divadl...SOUVISEJÍCÍ KNIHY