Podvojné účetnictví 2018

Podvojné účetnictví 2018 - Jana Skálová, | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Jana Skálová,
DIMENZE
8,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Podvojné účetnictví 2018.pdf


Chcete si knihu přečíst?Podvojné účetnictví 2018 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jana Skálová,. Číst Podvojné účetnictví 2018 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům. Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky zaužívaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů.Velká pozornost je věnována účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow. Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Za důležitou kapitolu je také možno označit účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech.


... účetnictví 2018 Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi ... Knihy o vedení účetnictví | Knihy Dobrovský ... ... Účetní osnova pro podnikatele 2020 jasně a přehledně včetně rozdělení na aktivní a pasivní účty + verze pro tisk. POHODA je oblíbený ekonomický software na účetnictví pro malé, střední a větší firmy. Program je vhodný i pro účtující příspěvkové a nevýdělečné organizace. 2018 14:04:29. Dobrý den, chci se zeptat... tělovýchovná jednota přestupuje z jednoduchého účetnic ... Doklady, faktury - náležitosti - jakpodnikat.cz ... . Program je vhodný i pro účtující příspěvkové a nevýdělečné organizace. 2018 14:04:29. Dobrý den, chci se zeptat... tělovýchovná jednota přestupuje z jednoduchého účetnictví na podvojné. Má majetek z 80-tých let, ale smlouvy vzala voda (povodně 1997) a dále v roce 2017 nechali vybudovat žumpu. Můžete mi prosím říci, jestli mám tvořit odpisy? ´V inventuře samozřejmě všechny částky jsou ... Ve Vašem konkrétním pří...SOUVISEJÍCÍ KNIHY