(K)lidová věda?: Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008

(K)lidová věda?: Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008 - Lenka Krátká, | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Lenka Krátká,
DIMENZE
8,9 MB
NÁZEV SOUBORU
(K)lidová věda?: Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008.pdf


Chcete si knihu přečíst?(K)lidová věda?: Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lenka Krátká,. Číst (K)lidová věda?: Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008 Online je nyní tak snadné!

POPIS


Tato publikace se zejména na základě orálněhistorických rozhovorů snaží porozumět různým cestám, které dovedly zpovídané vědkyně a vědce k akademické dráze; mimo jiné hledá odpověď na otázku, co ovlivňovalo výběr oboru, v jakém budou působit, i jejich další kariérní postup. Zároveň se pokouší na základě stejných pramenů popsat a pochopit praktický vědecký provoz a jeho proměny v období od počátku tzv. normalizace do současnosti. V komparaci vzpomínek na dobu před a po roce 1989 kniha současně zachycuje nejvýraznější změny, které v dané oblasti nastaly s novým politickým uspořádáním a v jejichž obrysech do jisté míry žijeme dodnes. Autoři knihy se nově zaměřili na narátory a narátorky z oblastí, jako je strojní inženýrství, jaderná fyzika, geologie, genetika, termomechanika, chemie, fyzika, lékařství. Metodologická studie tedy zároveň reflektuje i možnosti a limity historického bádání v oblastech, které jsou tazatelům nesnadno dostupné. Jaký vliv to může mít na samotné vedení rozhovorů a jak tyto snahy zapadají do vývoje orální historie u nás i ve světě? I to je jedna z otázek reflektovaných v této knize. Studie jsou navíc doprovozeny devíti vybranými editovanými rozhovory s pamětníky či pamětnicemi.


... a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008", který proběhne v úterý 2 ... Neuvěřitelná proměna Evy (70): V kratších vlasech vypadá výrazně... ... . října od 17:00 ve Vzdělávacím centru Národní technické knihovny (Technická 6, Praha 6). Na knize se podíleli spolupracovníci Pracoviště oboru Orální historie - soudobé dějiny FHS UK Lenka Krátka... Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008". Na knize se podíleli spolupracovníci Pracoviště oboru Orální historie - soudobé dějiny FHS UK Lenka Krátka, Jana Wohlmuth Markupová a Miroslav Vaněk. Všichni jsou srdečně zváni na uved ... Uvedení knihy: „(K) lidová věda? Proměny a konstanty v práci... ... . Všichni jsou srdečně zváni na uved...SOUVISEJÍCÍ KNIHY