Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století

Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století - Ludmila Hůrková, | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Ludmila Hůrková,
DIMENZE
8,3 MB
NÁZEV SOUBORU
Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století.pdf


Chcete si knihu přečíst?Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ludmila Hůrková,. Číst Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století Online je nyní tak snadné!

POPIS


V posledním desetiletí zřetelně se zhoršující postavení zejména nemovitého kulturního dědictví v české společnosti, zrcadlící se v opakovaně neúspěšných návrzích nového „památkového“ zákona, odhaluje ztrátu či absenci všeobecného povědomí jasně a přesvědčivě formulovaných teoretických východisek péče o kulturní odkaz minulosti. Neutěšená situace v České republice proto vedla k pracovním setkáním v letech 2016 a 2017 na půdě ČVUT, na jejichž pořádání se spolupodílel Ústav dějin umění Akademie věd České republiky. Při nich zazněla řada diskusních námětů i konsolidovaných referátů. Některé přesahovaly aktuální palčivé problémy každodenní institucializované památkové péče směrem k zamyšlením nad základními východisky moderního civilizovaného vztahu nejen k nemovitým objektům s památkovou hodnotou, ale i ke krajině a životnímu prostředí celkově. Sedm vybraných statí z pera odborníků zastupujících řadu humanitních i přírodovědných oborů obsahuje veřejnosti předkládaná kniha, vydaná s nadějí, že napomohou vyvolat tolik potřebnou citlivou, přitom fundovanou celospolečenskou debatu k této naléhavé otázce.


...ké základy památkové péče na prahu 21 ... Knihy Dalibor Prix | Dobré Knihy.cz ... . století Autor: Hůrková, Ludmila Editor: Prix, Dalibor Nakladatel: Ústav dějin umění Akademie věd EAN: 9788088283270 ISBN: 978-80-88283-27- Popis: 1× kniha, brožovaná, 187 stran, česky Rozměry: 17 × 24 cm Rok vydání: 2020 (1. vydání) Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století. During the last decade, the noticeably deteriorating position of immovable cultural assets in particular in Czech society, reflected in repeatedly unsuccessful attempts to draft a new "cultural heritage" law, reveals the loss or absence of a general awareness of clearly and convincingly formulated theoretical foundations for ... Teoretické základy památkové péče ... New books | UDU CAS ... ... Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století - Hůrková Ludmila, Prix Dalibor. V posledním desetiletí zřetelně se zhoršujíc...SOUVISEJÍCÍ KNIHY