Západ a jeho víra: 9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace

Západ a jeho víra: 9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace - Tomáš Petráček | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Tomáš Petráček
DIMENZE
6,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Západ a jeho víra: 9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace.pdf


Chcete si knihu přečíst?Západ a jeho víra: 9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Tomáš Petráček. Číst Západ a jeho víra: 9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace Online je nyní tak snadné!

POPIS


Ačkoliv se neshodnou na pozitivním či negativním hodnocení, církevní, kulturní a sociální historici různých konfesí a světonázorů sdílejí přesvědčení o zásadním významu reformace pro další vývoj západní civilizace a křesťanské víry. Výročí 500 let od zahájení reformace zveřejněním 95 Lutherových tezí představuje příležitost reflektovat mnohostranné dopady změn vyvolaných reformací s dostatečným odstupem. Mezi ty nejdůležitější otázky patří: Jak souvisí konfesní proměny 16. století s nástupem Západu k mocenské, technologické a nakonec kulturní dominanci novověku a moderny? Lze prokázat spojení mezi vznikem konfliktní plurality 16. století, nenávistně rozděleného křesťanstva s procesem sekularizace západní společnosti? Autor knihy, církevní a sociální historik, na základě svého studia vyjadřuje přesvědčení, že právě ve vývoji 16. století lze hledat kořeny současné krize nejen tradičních křesťanských církví, ale rovněž celé západní civilizace.


......SOUVISEJÍCÍ KNIHY