Smrt suveréna?: Eroze státnosti a krize suverenity v éře postnacionálního vládnutí

Smrt suveréna?: Eroze státnosti a krize suverenity v éře postnacionálního vládnutí - Vojtěch Belling | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Vojtěch Belling
DIMENZE
7,1 MB
NÁZEV SOUBORU
Smrt suveréna?: Eroze státnosti a krize suverenity v éře postnacionálního vládnutí.pdf


Chcete si knihu přečíst?Smrt suveréna?: Eroze státnosti a krize suverenity v éře postnacionálního vládnutí ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vojtěch Belling. Číst Smrt suveréna?: Eroze státnosti a krize suverenity v éře postnacionálního vládnutí Online je nyní tak snadné!

POPIS


Monografie se zaobírá otázkou, nakolik jsou pojmy státu, státnosti a suverenity odsouzeny k zániku v kontextu procesů proměny, kterými procházejí současné společnosti a politické systémy. Ukazuje, že odpověď na tuto otázku vyplývá z toho, jaký obsah je těmto pojmům přisuzován, což navazuje na to, jakým způsobem je jednotlivými aktéry konstruován obraz sociální reality. Pojmy státu a suverenity byly od počátku spojeny s určitým způsobem vnímání této reality typickým pro éru modernity. Jejich současné zpochybňování není ani tolik výrazem proměny „objektivní“ reality jako takové, jak se někdy zdá, nýbrž proměny jejího vnímání a rozšířením alternativních konceptů. Kniha ukazuje, v jakém myšlenkovém kontextu jsou tyto koncepty zakotveny a s jakými konsekvencemi jsou spojeny. Zároveň se podrobně zabývá otázkou, nakolik nadnárodní integrace zpochybňuje relevanci pojmů státu a suverenity. V neposlední řadě se zaobírá problematikou výjimečného stavu jako ultimátního nástroje zachování státnosti tváří v tvář jejímu ohrožení.


...tátnosti a krize suverenity v éře postnacionálního vládnutí Vojtěch Belling Nakladatel: Centrum pro studium demokracie a kultury 2019 V neposlední řadě se zaobírá problematikou výjimečného stavu jako ultimátního nástroje zachování státnosti tváří v tvář jejímu ohrožení ... Smrt suveréna?: Eroze státnosti a krize suverenity v éře ... ... ... Smrt suveréna? Eroze státnosti a krize suverenity v éře ... ... tátnosti a krize suverenity v éře postnacionálního vládnutí Vojtěch Belling Nakladatel: Centrum pro studium demokracie a kultury 2019 V neposlední řadě se zaobírá problematikou výjimečného stavu jako ultimátního nástroje zachování státnosti tváří v tvář jejímu ohrožení. (eroze státn...SOUVISEJÍCÍ KNIHY