Svatý Jan Sarkander

Svatý Jan Sarkander - Józef Budniak, | Sitesofresistance.org

INFORMACE

AUTOR
Józef Budniak,
DIMENZE
4,5 MB
NÁZEV SOUBORU
Svatý Jan Sarkander.pdf


Chcete si knihu přečíst?Svatý Jan Sarkander ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Józef Budniak,. Číst Svatý Jan Sarkander Online je nyní tak snadné!

POPIS


17. března 2020 uplyne 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandra. Autorskou a editorskou péčí historika PhDr. Karla Kavičky vychází v nakladatelství Flétna v jubilejním Sarkandrovském roce 2020 obsáhlá monografie o tomto světci, na které se spoluautorsky podílelo více odborníků, například metropolita moravský Mons. Jan Graubner či emeritní biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička. Kniha slovem i obrazem podrobně přibližuje celé sarkandrovské téma, pohnutou dobu na přelomu 16. a 17. století a nevynechává ani citlivé skutečnosti rozdílného pohledu na postavu tohoto světce, které jeho kanonizace v roce 1995 v českém ekumenickém prostředí vyvolala. Kniha také přináší některé dosud málo známé skutečnosti ze světcova života, kupříkladu osvětluje okolnosti jeho sňatku a následného ovdovění, které předcházely jeho kněžské službě.


...ý Jan Sarkander (20. prosince 1576 Skočov - 17 ... Svatý Jan Sarkander - ikarmel.cz ... . března 1620 Olomouc) byl slezský katolický kněz, působící v desetiletí před třicetiletou válkou a na jejím počátku jako farář na Moravě, především v Holešově.Během českého stavovského povstání byl moravskými evangelickými stavy obžalován ze zemězrady, když prý povolal řádící soldatesku polských ... Svatý Jan Sarkander 17.3. Žil na přelomu 16. a 17. století. Je patr ... Svatý Jan Sarkander: patron ochrany zpovědního tajemství ... ... .3. Žil na přelomu 16. a 17. století. Je patronem : uchování zpovědního tajemství. Atributy: kniha, kříž, klíče (na znamení uzamčení zpovědního tajemství), nástroje mučení, případně scéna mučení, koule na noze, je zobrazován v klerice s biretem v ruce, někdy má prst u úst. Jan, ve snaze uchránit Holešov, jim vyšel 5. 2. 1620 naproti v čele eucharistického průvodu. Kozáci, vidouce katolického kněze s nejsvětější svátostí, seskákali s koní, poklonili...SOUVISEJÍCÍ KNIHY